Zeker zijn van een goede baan

Door te werken doe je mee. Je verdient je eigen geld en hebt contact met anderen. Maar een baan die bij je past ligt niet altijd voor het oprapen. Daarom wil de PvdA méér banen en hulp bij het vinden van werk zodat je zeker kunt zijn van een goede baan.

Onze maatregelen

Werk voor iedereen

De werkgelegenheid groeit weer en dat biedt kansen. Kansen voor mensen op een betere baan, tegen beter loon en in de buurt van hun huis. Maar ook kansen voor mensen die lang werkloos zijn geweest, voor statushouders en mensen met een beperking. Die kansen worden nu onvoldoende benut. Er zijn nog steeds veel mensen niet aan het werk. De PvdA wil dat de gemeente met scholen, het bedrijfsleven en vakbonden een plan maakt. We maken afspraken over de ontwikkeling van opleidingen op de werkplek, over voldoende stageplaatsen en dat werkplekken geschikt worden gemaakt als leerwerktrajecten voor schoolverlaters en herintreders. Ook willen we dat kleine en startende ondernemers worden geholpen om mensen in dienst te nemen. Dat kan door het oprichten van een corporatie waarmee het financiële risico wordt afgedekt. Daarnaast blijven we ons inzetten voor voldoende beschutte werkplekken voor mensen met een beperking. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

Een sterke lokale economie

De Haarlemse Waarderpolder is een bedrijventerrein met grote voordelen. Het ligt dichtbij de economische motoren Amsterdam en Schiphol, dat biedt volop kansen. Het is wel belangrijk dat de Waarderpolder wordt klaargemaakt voor de toekomst zodat het aantrekkelijk blijft voor nieuwe (innovatieve) bedrijven. De aantrekkingskracht van Amsterdam op startups en toeristen biedt ook voor Haarlem mogelijkheden. De horeca en andere al bestaande bedrijven kunnen hiervan profiteren. De PvdA wil verder werken aan de Waarderpolder als een duurzaam en modern bedrijventerrein. Wij willen (grote) zorg- en kennisinstellingen met de bijhorende banen stimuleren om te blijven kiezen voor Haarlem als vestigingsplaats. Daarnaast willen we het midden- en kleinbedrijf (MKB) ondersteunen als banenmotor van de stad. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

De gemeente als werkgever

In Haarlem is de gemeente zelf een grote werkgever. De gemeente moet een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen. Daarom wil de PvdA dat de gemeente blijft zorgen voor werkplekken voor mensen met een beperking. Anoniem solliciteren zorgt ervoor dat iedereen een gelijke kans krijgt als je solliciteert bij de gemeente. Ook moeten mensen met structureel werk in vaste dienst kunnen komen, zo bieden we mensen zekerheid van een goed inkomen. Als subsidieverlener en opdrachtgever is de gemeente ook indirect verantwoordelijk voor de werkgelegenheid in de stad. Ook vanuit die verantwoordelijkheid streeft de gemeente naar goed werkgeverschap. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!