Zeker zijn van een gelijke kans

Waar je wieg ook heeft gestaan en wat je achtergrond ook is, iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en de eigen talenten kunnen benutten. Daarom wil de PvdA goed onderwijs en toegang tot betaalbare sport en cultuur zodat je zeker kunt zijn van een gelijke kans.

Onze maatregelen

Goed onderwijs

Op school krijgen álle kinderen de kans om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken, ongeacht de achtergrond van hun ouders of de buurt waar zij wonen. Leraren, onderwijsassistenten, directeuren en ander ondersteunend personeel zorgen samen voor onderwijs van goede kwaliteit. Om te zorgen voor voldoende leraren wil de PvdA dat de gemeente leraren helpt met het vinden van een woning als zij in Haarlem willen wonen. De PvdA wil dat er wordt gezorgd voor voldoende schoolgebouwen, ook in nieuwbouwwijken. In alle schoolgebouwen moeten kinderen en medewerkers goed kunnen leren en werken. Wij willen dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor onderwijs aan kinderen met een taalachterstand. De hulp van onderwijsassistenten zorgt ervoor dat ieder kind in de klas passende aandacht krijgt. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

Voortijdig schoolverlaten

Elk uur spijbelen is een gemiste kans. Het beperkt de kans van jongeren om hun talenten te ontwikkelen en het leidt tot een grotere kans op schooluitval. De PvdA wil dat het meteen duidelijk wordt als een leerling spijbelt. Op die manier kan er snel worden ingegrepen en kunnen grotere problemen worden voorkomen. Voor de hulp aan ouders en het preventieve werk op scholen moet een wijkgerichte aanpak worden ontwikkeld en worden samengewerkt met zelforganisaties in de buurt. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

Toegang tot sport en cultuur

Sport en cultuur spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van mensen. Het zorgt ervoor dat je leert samenwerken en het brengt je in contact met anderen. Iedereen in de stad, ongeacht inkomen, afkomst of geslacht moet kunnen deelnemen aan sport en cultuur. En dat moet zoveel mogelijk in de eigen wijk gebeuren. De PvdA wilhet jeugdsportfonds uitbreiden, zodat meer kinderen uit gezinnen met een laag inkomen tegen een kleine vergoeding kunnen sporten. Dat geldt ook voor cultuur. We houden cultuur voor iedereen betaalbaar en toegankelijk door het gebruik van de HaarlemPas. Via het cultuurstimuleringsfonds ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan saamhorigheid en die ervoor zorgen dat mensen kunnen meedoen. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!