Zeker zijn van een duurzame toekomst

Nu én in de toekomst moet de stad prettig en gezond zijn om in te leven. Maar op sommige plekken is de lucht vies en gebruiken we vervuilende energie. Daarom wil de PvdA een leefbare en groene stad zodat je zeker kunt zijn van een duurzame toekomst.

Onze maatregelen

De Haarlemse bijdrage aan verduurzaming

Het duurzaam maken van de stad is een belangrijke opdracht voor de komende jaren. Het is onze plicht de aarde en natuur met liefde, respect en aandacht te behandelen zodat ook de mensen na ons hier fijn kunnen wonen. We moeten nu daadwerkelijk vorm gaan geven aan de overgang van fossiele brandstoffen (zoals steenkool, olie en gas) naar duurzame energiebronnen (zoals zon, water, wind, aardwarmte). Dat vraagt van iedereen, ook in Haarlem, een grote inspanning. De PvdA wil dat bedrijven, bewoners en allerlei samenwerkingsverbanden elkaar inspireren en ondersteunen bij het zoeken en vinden van in hun situatie passende oplossingen. Wij willen dat de gemeente met alle betrokkenen een lokaal klimaatakkoord sluit met daarin eigen lokale klimaatdoelstellingen. De gemeente moet actief zoeken naar mogelijkheden voor “zonnevelden” en de verdere uitbreiding van “collectieve zonnedaken” stimuleren. De PvdA wil dat de gemeente een waterbeleid ontwikkelt met aandacht voor zaken zoals vergroening van daken, het afkoppelen van de regenafvoer van het riool en het tegengaan van hittestress in de stad. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

Duurzaamheid en wonen

Het type woningen dat wordt gebouwd, de apparatuur die in woningen wordt gebruikt en de wijze waarop wij in onze woningen leven, hebben grote invloed op het klimaat. De PvdA wil dat vanaf 2020 alle nieuwbouwwoningen klimaatneutraal en zonder gasaansluiting worden opgeleverd. Bestaande woningen moeten ook duurzamer worden gemaakt. Wij willen dat alle woningen van de woningcorporaties binnen tien jaar zo goed geïsoleerd zijn dat ze het hoogst haalbare energielabel hebben. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

Duurzaamheid en verkeer & vervoer

De manier waarop wij ons verplaatsen in de stad heeft grote invloed op het milieu en het klimaat. De PvdA wil dat de prijs van een parkeervergunning wordt gekoppeld aan de milieubelasting van het voertuig: hoe milieuvriendelijker hoe goedkoper. Wij willen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door de stad wordt ingeperkt. Voor de bevoorrading van de winkels en bedrijven in de binnenstad moet een efficiënt bevoorradingssysteem worden ontwikkeld waarbij geen gebruik wordt gemaakt van olie of gas. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

Schone lucht

De luchtkwaliteit in de stad wordt verbeterd door verdere terugdringing van fijnstof. – Niet de EU-normen zullen daarbij leidend zijn, maar de strengere normen van de WHO (World Health Organization). – Om die normen te kunnen handhaven zal de gemeentezones instellen die verboden zijn voor de meest vervuilende dieselauto’s. – Het gebruik van andere dieselvoertuigen en scooters/brommers op benzine wordt afgeremd. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!