Zeker zijn van een betaalbaar huis

Je huis is een thuis, een vertrouwde plek voor jezelf. Maar het is niet eenvoudig een betaalbaar huis te vinden. Veel mensen moeten ook lang wachten. Daarom wil de PvdA méér woningen en een kortere wachttijd zodat je zeker kunt zijn van een betaalbaar huis.

Onze maatregelen

Meer woningen bouwen

De afgelopen jaren zijn er nieuwe woningen bij gekomen, maar er is veel meer nodig. De wachttijd voor een sociale huurwoning is lang en de prijzen van koopwoningen blijven stijgen. De PvdA wil minimaal 15.000 nieuwe woningen in de komende tien jaar: 7.500 sociale huurwoningen, 2.500 woningen met een huur tussen 700 en 900 euro en 5.000 koopwoningen waarvan de helft relatief goedkoop (minder dan 250.000 euro). Zo zorgen we ervoor dat ook Haarlemmers met een laag- of middeninkomen een betaalbaar huis kunnen vinden. Om gemengde wijken te stimuleren, willen we dat elk nieuwbouwproject voor minimaal veertig procent bestaat uit sociale woningbouw. Het is helaas niet eenvoudig om ruimte te vinden voor het bouwen van nieuwe woningen. We moeten samen zoeken naar mogelijk bouwlocaties, leegstaande panden die kunnen worden omgebouwd tot woningen en het betekent dat er ook meer hoogbouw zal komen. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

Meer grip op de woningmarkt

Haarlem is een populaire stad om te wonen. Ook mensen van buiten de stad zijn in Haarlem op zoek naar woning. Dat zorgt ervoor dat de huur- en koopprijzen blijven stijgen. Eén van de oorzaken van de problemen op de woningmarkt is de doorgeslagen marktwerking. Samen met de gemeenten om ons heen moeten we weer grip krijgen op de woningmarkt. Wij willen dat het grondbeleid uitdrukkelijk in dienst wordt gesteld van de doelen voor volkshuisvesting. De winst op uitgegeven bouwgrond moet ten goede komen aan de stad en haar inwoners. Met de woningbouwcorporaties maken we afspraken over het bouwen van nieuwe woningen. Als dat onvoldoende lukt moet de gemeente wat ons betreft desnoods een eigen woningbedrijf oprichten. Wij blijven ons inzetten voor een ongedeelde stad en meer gemengde buurten. Zo zorgen we ervoor dat Haarlemmers elkaar ontmoeten. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

Betaalbaar wonen

Ook in Haarlem is het moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. De prijzen van koopwoningen rijzen de pan uit en betaalbare huurwoningen zijn vrijwel niet te krijgen. De PvdA vindt dat de gemeente mensen moet helpen om hun woonlasten betaalbaar te houden. Huishoudens met een laag inkomen moeten worden ondersteund als zij de woonlasten door omstandigheden niet meer kunnen opbrengen. Om te zorgen voor betaalbare woningen voor Haarlemmers onderzoeken we samen met andere gemeenten en de rijksoverheid hoe we een hogere sociale huurgrens kunnen hanteren. Woningen die gebouwd worden voor de middeninkomens – woningen met een huur tussen de 700 en 900 euro of koopwoningen beneden de 250.000 euro – dienen zo lang mogelijk betaalbaar te blijven voor die middeninkomens. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!