Vluchtelingen en statushouders

Zeker zijn van een veilig onderdak.

De wereld is op drift. Door talrijke gewapende conflicten worden mensen gedwongen hun huis en haard te verlaten. Als welvarend land heeft Nederland de morele plicht vluchtelingen op te vangen. In veel steden en dorpen in Nederland is er gelukkig voldoende draagvlak om vluchtelingen gastvrijheid te verlenen. Zo ook in Haarlem. Wij zijn daar trots op en willen dat graag zo houden! Voor de komende periode willen wij het volgende:

  • Als het nodig is, zal Haarlem wederom verantwoordelijkheid nemen voor het bieden van mogelijkheden voor de eerste opvang van vluchtelingen.
  • Aan vluchtelingen wordt de mogelijkheid geboden om de taal te leren en maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten nog voordat over hun verblijfsvergunning is beslist.
  • Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) moeten zo snel mogelijk aan het werk. Het leren van de taal en verdere scholing zal zoveel mogelijk plaatsvinden in een leerwerktraject op maat. De gemeente speelt daarbij een leidende en stimulerende rol.
  • Zolang uitgeprocedeerde asielzoekers en andere ongedocumenteerden nog in onze stad verblijven, biedt de gemeente “bed, bad en brood”.