Onderhoud

Goed onderhouden stad

onderhoudDe afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op de leefbaarheid in de stad. Dat willen we blijven doen. Daarbij zullen we voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat.

 

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • Het onderhoud in onze stad blijft op een goed basisniveau;
  • We voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat;
  • We geven inwoners de ruimte om speciale plekken in hun wijk zelf te onderhouden;
  • We gaan door met het ondergronds plaatsen van de afvalinzameling.