Onderhoud

Goed onderhouden stad

Ons standpunt

onderhoudDe afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op de leefbaarheid in de stad. Dat willen we blijven doen. Daarbij zullen we voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat.

 

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • Het onderhoud in onze stad blijft op een goed basisniveau;
  • We voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat;
  • We geven inwoners de ruimte om speciale plekken in hun wijk zelf te onderhouden;
  • We gaan door met het ondergronds plaatsen van de afvalinzameling.
Nieuwsberichten over Onderhoud

Kadernota 2017: geld voor kwetsbare Haarlemmers, leefbare wijken en klimaat

door Jeroen Fritz op 26 juni 2017

Nu het na jaren van bezuinigingen financieel weer wat beter gaat met de gemeente Haarlem, profiteren ook kwetsbare Haarlemmers mee. Dat blijkt uit de Kadernota 2017. Er wordt komende jaren meer dan 12 miljoen euro extra geïnvesteerd in zorg, werk en ondersteuning. Daarnaast komt er extra geld voor onder meer leefbare wijken en de strijd

lees verder »

Kadernota 2017: alle Haarlemmers profiteren mee van groei

door Jeroen Fritz op 18 mei 2017

Nu het na jaren van bezuinigingen financieel weer wat beter gaat met de gemeente Haarlem, profiteren ook kwetsbare Haarlemmers mee. Dat blijkt uit de Kadernota 2017, die donderdag 18 mei werd gepresenteerd. Er wordt komende jaren meer dan 12 miljoen euro extra geïnvesteerd in zorg, werk en ondersteuning. Daarnaast komt er extra geld voor onder meer onderhoud, speeltuinen en duurzaamheid.

lees verder »

Wandelpromenade Molenwijk wordt opgeknapt

door Floor Roduner op 19 januari 2016
Foto Gemeente Haarlem

Heel Haarlem heeft recht op een veilige en goede leefomgeving. Daarom steunt de PvdA dat het achterstallig onderhoud bij de wandelpromenade in Molenwijk wordt aangepakt. Donderdag 7 januari was in de gemeentecommissie beheer ook van de rest van de Haarlemse partijen unanieme steun voor het collegevoorstel om de promenade voor 3,3 miljoen te herstellen.

lees verder »

Werk met werk maken bij onderhoud

door Floor Roduner op 4 mei 2015

Bij sommige projecten voor groot onderhoud wil de gemeente werk met werk maken door bijvoorbeeld meteen ook de verkeersveiligheid of bereikbaar voor fietsers te verbeteren. Hier is echter geen geld voor. Samen met D66 heeft de PvdA een voorstel gedaan, waardoor veel van deze projecten toch kunnen worden uitgevoerd.

lees verder »

Haarlemmerhout: doe het in een keer goed

door Floor Roduner op 2 april 2015

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad het voorstel besproken om extra geld ter beschikking te stellen voor het verfraaien van de Haarlemmerhout. Nadat wij ook al eerder in de commissie beheer hier kritische vragen aan de wethouder over hebben gesteld, hebben wij in de raad tegen dit voorstel gestemd.

lees verder »

Nieuwe afspraken over beheer en onderhoud

door Floor Roduner op 17 december 2014

Komende donderdag 18 december worden op stadhuis de nieuwe beheer- en onderhoudscontracten voor 2015 getekend. De afgelopen weken is hier in college en raad veel over gesproken en gediscussieerd. De nieuwe contracten hebben het doel om slimmer en goedkoper met ons beheer en onderhoud om te gaan.

lees verder »