Kandidaten

Floor Roduner

Floor Roduner

Wethouder, kandidaat-wethouder 2018-2022, #1 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

werk, economische zaken, sociale zaken, wonen en coördinatie sociaal domein
Marceline Schopman

Marceline Schopman

raadslid, vice-fractievoorzitter, #2 raadsverkiezingen 21 maart 2018

commissie ontwikkeling, contact Zuid-West(1) + Ramplaankwartier, lid redactieadviesraad VNG magazine
Isabelle Wisse

Isabelle Wisse

#3 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

(schaduw)raadslid, #4 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Maarten Wiedemeijer

Maarten Wiedemeijer

#5 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018, campagnecoördinator

John Oomkes

John Oomkes

#6 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Bas Sepers

Bas Sepers

#7 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Mini Schouten

Mini Schouten

#8 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Matin Abbasi

Matin Abbasi

#9 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Dion Heinis

Dion Heinis

#10 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Daan Keiner

Daan Keiner

#11 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Ibrahim Yerden

Ibrahim Yerden

#12 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Martien Brander

Martien Brander

raadslid, #13 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

commissie samenleving, contact Noord(1), campagne (fractie)
Rimmert Riedstra

Rimmert Riedstra

#14 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Erica Bastiaans

Erica Bastiaans

algemeen bestuurslid, #15 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

ledenbinding, bovenlokale contacten
Roel Schaart

Roel Schaart

voormalig raadslid, #16 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Rinze Marten Witteveen

Rinze Marten Witteveen

#17 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Kees Meijer

Kees Meijer

#18 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

lid ombudsteam
Lenie de Fijter

Lenie de Fijter

#19 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Xander den Uyl

Xander den Uyl

lid Provinciale Staten Noord-Holland, #20 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

GR14 kandidaat 23 (lijstduwer)
Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

voormalig raadslid 2010-2017, #21 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Jeroen Fritz

Jeroen Fritz

raadslid, fractievoorzitter, #22 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

commissie bestuur, contact Centrum, website
Marith Volp

Marith Volp

Voormalig Tweede Kamerlid, #23 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018