Door Xander den Uyl op 12 maart 2015

Xander den Uyl, nr. 5 PvdA Noord-Holland

Mijn naam is Xander den Uyl en ik ben kandidaat voor de Provinciale Staten voor Noord-Holland. Ik sta op plaats 5 van de PvdA en woon in Haarlem. Graag vertel ik over mijzelf en waarom het belangrijk is PvdA te stemmen op woensdag 18 maart!

Ik ben 61 jaar oud, gehuwd en vader van drie kinderen. Ik ben lang werkzaam geweest als bestuurder binnen de FNV. De laatste jaren richt ik mij vooral op bestuur en toezicht van pensioenfondsen. Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en vanaf de coalitievorming vier jaar geleden, fractievoorzitter. Ik ben al bijna 40 jaar lid van de PvdA. In de loop der jaren ben ik vaak actief geweest in de partij; in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in Provinciale Staten.

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam, maar woon nu al bijna 25 jaar in Haarlem, waar ik – hopelijk net als u – erg prettig woon. Ik ben tevreden met de woonomgeving, de parken in de omgeving, de speelvoorzieningen voor kinderen en het centrum met culturele voorzieningen en winkels. Maar de veranderingen in de zorg maken het wel extra hard nodig dat er ook voor het toenemend aantal ouderen voldoende voorzieningen zijn in onze stad.

In de Staten gaat mijn aandacht gaat vooral uit naar economische ontwikkelingen; naar kansen op werk met name voor degenen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Ik vind dat de provincie daar meer aan kan en moet doen. Trots ben ik op de initiatieven die onze fractie de afgelopen jaren op dit terrein heeft ontplooid. De fractieleden hebben voorstellen gedaan om te zorgen voor leer-werkplekken en stageplaatsen, om de kansen op werk voor jongeren op Schiphol te vergroten, om te zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Dankzij de stevige rol van de PvdA in de huidige Staten (11 zetels) kunnen we in de coalitie onze stem laten horen en mede dankzij de inzet van onze gedeputeerden Tjeerd Talsma en Elvira Sweet hebben we successen kunnen boeken, als het gaat om meer kansen op werk voor jongeren en ouderen, de overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten, ruimtelijke ordening die zich concentreert op OV kooppunten, een grotere rol van onze provincie bij het realiseren van een Nationaal Natuur Netwerk, minder stank in het IJmond gebied, sterkere gemeenten dankzij herindeling, beheersing van de overlast van Schiphol, terwijl het wel de economische motor van onze provincie is gebleven.

Daarom doet het er voor Noord Holland de komende tijd meer dan ooit toe wie er de besluiten neemt. De provincie verdient een integer bestuur dat garant staat voor solidariteit met elkaar. Dat resultaatgericht stuurt op een schone en gezonde toekomst, dat werkt aan goed wonen en beter werken. Een bestuur dat er voor zorgt dat iedereen zich thuis en veilig voelt.

Het is mijn overtuiging dat de PvdA uiteindelijk beloond gaat worden voor de stevige keuzes die zij de afgelopen jaren heeft durven maken, zeker nu herstel van koopkracht en werkgelegenheid langzaam dichterbij komt. Ik sta voor mijn partij en het beleid dat wij in dit kabinet voeren.

Daarom roep ik u op om woensdag 18 maart, net als veel Haarlemmers, te gaan stemmen en het liefst op mij, Xander den Uyl, Partij van de Arbeid, lijst 2, nummer 5.

noordholland.pvda.nl

Xander den Uyl

Xander den Uyl

Lid van de PvdA sinds 1976, lid van de FNV sinds 1978, inwoner van Haarlem sinds 1991, lid van Provinciale Staten van Noord-Holland sinds 2015. Het is belangrijk dat wij als PvdA een sterke positie hebben in Haarlem. Het gaat goed met de economie, meer kans op werk voor iedereen, laten wij zorgen dat er

Meer over Xander den Uyl