Door Joyce Langenacker op 26 november 2016

Woonvisie: een stad voor alle Haarlemmers

Haarlem moet een stad zijn voor alle Haarlemmers. Een complete stad met gemengde wijken. Daarom stelt het college voor om 7500 extra woningen in Haarlem te bouwen, waarvan 1200 extra sociale huurwoningen aan de westkant van het Spaarne. Daarnaast komen er meer middeldure en dure woningen bij in Schalkwijk.

We moeten de komende jaren in Haarlem doorbouwen om aan de toenemende woningvraag te voldoen. Een (t)huis zijn voor alle Haarlemmers is  belangrijk. Dat betekent dat ook nieuwe groepen in onze stad een woning nodig hebben. Zoals doorstromers vanuit vormen van beschermd wonen, statushouders, maar ook ouderen die willen doorstromen naar een kleinere woning. Behalve de bouw van nieuwe (sociale) huurwoningen wordt ingezet op het afremmen van sloop en verkoop van bestaande sociale huurwoningen.  Het doel hierbij ook om onze wachttijd op sociale huurwoningen weer te laten afnemen in plaats van toenemen.

Deze en andere punten (zoals gasloos bouwen) zijn belangrijke speerpunten in de nieuwe woonvisie die is gemaakt samen met corporaties, duurzaamheidspartijen, ontwikkelaars, makelaars, huurdersorganisaties en het Digipanel. De komende maanden wordt deze visie met alle partijen in onze stad besproken.

Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien. “Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even

Meer over Joyce Langenacker