Door Ienke Verhoeff op 13 januari 2017

De werkgroep wijken zoekt mensen met informatie

De werkgroep wijken is de tweede helft van 2016 op een nieuwe wijze doorgestart. De onderwerpen, woningen, onderhoud openbare ruimte en veiligheid, zijn onderwerpen die in alle wijken bij zowel bewoners als wijkraden hoog op de agenda staan. We zoeken nieuwe leden!

Wij willen de ogen en oren zijn voor de fractie en de afdeling. Daarom gaan de deelnemers naar één of meerdere wijkraden of (bewoners)initiatieven, om daar te horen en leren wat er in de wijken speelt. Op die manier kunnen we wijkraden en actieve bewoners helpen. We kunnen onderwerpen signaleren bij de fractie, maar ook onderwerpen signaleren, die breder spelen. Dit type onderwerpen kunnen we als we bij elkaar komen in een breder perspectief zetten en aan de afdeling dan wel fractie doorspelen. Vanzelfsprekend is het verstandig om tendensen die wij opmerken ook bij de wijkraden en initiatiefnemers te toetsen.

Het gaat ons niet om het uitdragen van ons gedachtegoed bij de organisaties waar wij langs gaan, maar om het ophalen van informatie en indien gewenst helpen bij het vinden van antwoorden door onze contacten richting raad en afdeling.

We zijn klein gestart met nu vijf mensen. Het is aan de deelnemers of ze naar alle vergaderingen gaan van de groep of groepen die zij uitkiezen, of dat doen met passende intervallen.

Wij kunnen versterking gebruiken. Participeer je in een bewonersinitiatief of wijkraad, of vind je het leuk om namens de PvdA een wijkraad of initiatief te bezoeken, laat het weten. Samen kunnen we het gezicht van de PvdA in de wijken vormen en een klankbord zijn voor zowel de wijken, de fractie en afdeling. Vanzelfsprekend kunnen we ook als verbindingsschakel met de raad een rol vervullen.

Wij hopen je te ontmoeten. Je kunt informatie vragen of je aanmelden via: ienkeverhoeff@gmail.com.

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën

Meer over Ienke Verhoeff