Door Redactie op 6 september 2017

Verder werken aan het verkiezingsprogramma

Samen maken we Haarlem en ook samen bepalen we onze inzet voor de koers van de stad na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De leden van de PvdA Haarlem werken op dit moment aan een nieuw verkiezingsprogramma, maar dat kunnen zij niet alleen. Tussen 18 juli en 18 augustus hebben 194 Haarlemmers hun ideeën en wensen voor de toekomst van de stad met ons gedeeld. Wij bedanken iedereen die aan onze enquête heeft deelgenomen.

Wat zijn opvallende resultaten?
Om de wachttijden voor een sociale huurwoning verder te bestrijden spreken veel deelnemers aan de enquête de wens uit om bij nieuwbouwprojecten circa 50% sociale huurwoningen te realiseren. Een meerderheid van 61% van de mensen geeft de voorkeur aan het bouwen van woningen op bestaande plekken (verdichten) in plaats van bouwen op plekken in de stad die nu ‘groen’ zijn. 58% van de deelnemers spreekt de wens uit dat in de Waarderpolder niet alleen gewerkt maar ook gewoond kan worden. 76% van de deelnemers geeft aan tevreden te zijn over de veiligheid in hun buurt. Om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren kiest men voor beter openbaar vervoer, meer ruimte voor de fiets en het verbeteren van doorgaand verkeer rondom de stad. Tot slot geeft 41% van de deelnemers de voorkeur aan het verder intensiveren van armoedebestrijding door regelgeving te versoepelen.

De top 5 van de belangrijkste thema’s is als volgt:

  • Wonen (17%)
  • Onderwijs (12%)
  • Zorg (12%)
  • Werk (12%)
  • Armoedebestrijding (9%)

 

Wat wordt er met de antwoorden gedaan?
De uitkomst en de ideeën van de enquête worden aangeboden aan de programmacommissie van de PvdA Haarlem, die momenteel het verkiezingsprogramma voor 2018-2022 aan het schrijven is. De programmacommissie maakt hierin haar eigen afwegingen. Uitgangspunten zijn daarbij het Koersdocument dat in het voorjaar is vastgesteld en het rapport Van Waarde. Het concept verkiezingsprogramma wordt in december 2017 aan de leden van de PvdA Haarlem aangeboden. De leden van de PvdA Haarlem stellen het verkiezingsprogramma vast.

Ideeënfabriek verkiezingsprogramma
Op 23 september aanstaande bent u tussen 14.00 – 17.00 welkom in Wijkcentrum Binnensteeds (Nieuwe Groenmarkt 20). Tijdens de ideeënfabriek verzamelen we de laatste input voor ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 en bespreken we de uitkomst van onze enquête. Kijk hier voor meer informatie.

Redactie

Redactie

De redacteuren vindt u bij wie is wie.

Meer over Redactie