Door Helga Koper op 4 februari 2014

Werkbezoek Marith Rebel aan Haarlemse coffeeshops

Vrijdag 31 januari werd in Utrecht de wiettop gehouden. Een groot aantal burgemeesters, waaronder de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders, ondertekenden het manifest voor regulering van wietteelt. Op deze dag bezocht een delegatie van de PvdA-fractie samen met PvdA-kamerlid Marith Rebel verschillende Haarlemse coffeeshops.

Ook ging Marith Rebel samen met PvdA-lijsttrekker Jeroen Fritz, kandidaatraadslid Simon van de Kamer en mij in gesprek met het bestuur van het THC (team Haarlemse Coffeeshopondernemers), drugswetenschapper Mario Lap en de Brijderstichting. Er werd uitgebreid stilgestaan bij het Keurmerk Coffeeshops, medisch gebruik van cannabis, de nieuwe alcoholwet en het reguleren van de aanvoer van wiet naar coffeeshops.

De PvdA Haarlem wil dat er snel mogelijkheden komen voor experimenten met het reguleren van de aanvoer van wiet. Al jaren is en blijft het standpunt dat er ter voorkoming van overlast en criminaliteit rond coffeeshops en ter bevordering van de volksgezondheid regulering van teelt en aanvoer van softdrugs van coffeeshops nodig is. Het keurmerk coffeeshops is een prima instrument om te gebruiken bij het experimenteren met het reguleren van de aanvoer van wiet.”

De PvdA vindt dat het coffeeshopbeleid niet alleen vanuit de veiligheidskant bekeken zou moeten worden, maar vooral ook vanuit gezondheid en preventie. Door de teelt te reguleren kun je cannabis kweken waar veel CBD (Cannabidiol) in zit en lagere THC waarde, waardoor minder negatieve effecten voor de gezondheid. Ook het milieu heeft baat bij gereguleerde teelt, omdat er dan getoetst wordt aan de milieu eisen en het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen wordt tegen gegaan.

Met het tekenen van het manifest ‘Joint Regulation’ door 35 gemeenten, waaronder ook de handtekening van burgemeester Bernt Schneiders, komt regulering hopelijk weer een stukje dichterbij.

Helga Koper

Helga Koper

“Sociaal-democratie is voor mij een stad waar iedereen een fatsoenlijk bestaan op kan bouwen, of je nu in bv de Slachthuisbuurt woont of in de Koninginnebuurt en waar Haarlemmers er voor elkaar zijn.”   kandidaat 24 GR2014 (lijstduwer)

Meer over Helga Koper