Door Renée Roodhuizen op 25 oktober 2022

Werkbezoek Bibliotheek Schalkwijk

De PvdA-Haarlem was 14 oktober op werkbezoek bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland in Schalkwijk. Winston Brandon, de Community Builder van de bieb heeft ons gepassioneerd uitgelegd hoe de “nieuwe” bibliotheek centraal staat in de wijk, door een sociale ontmoetingsplaats te bieden voor uiteenlopende initiatieven uit de stad. Centraal blijft staan: aanmoedigen tot lezen. Maar we raakte geïnspireerd door de vele verhalen waar de bieb het podium voor was. Na te hebben geluisterd naar ervaringen met het ‘Meemaakpodium’ kregen we een rondleiding door de gezellig ingerichte bibliotheek. Er werden tafels en ruimtes ingericht voor bijles, die gegeven werd door jongeren uit de wijk aan kinderen uit de wijk. Het was een prachtig voorbeeld van het zelf organiserend vermogen van de samenleving. Het werkte, de kinderen hingen aan hun lippen.

De PvdA heeft aandacht voor taal en het verbeteren van de taalvaardigheid voor alle leeftijden, van kinderopvang tot volwassenenonderwijs. De bibliotheek vervult een belangrijke functie bij de aanpak van taalachterstanden, zowel bij leerlingen als ouders. We zetten ons in om de vestigingen van de bibliotheek te vernieuwen of te verbeteren. Het gaat ons niet alleen om de bibliotheek in het Centrum, maar juist ook om de locaties in Noord, Oost en Schalkwijk. Waar we genoten hebben van het werkbezoek. Dit worden prachtige plekken in de stad met volop ruimte om te werken, te studeren, sociaal contact te zoeken en natuurlijk te lezen. Daarnaast is er ruimte voor debat en cultuur en om nieuwe mensen te ontmoeten. Kortom, plekken voor persoonlijke groei voor alle Haarlemmers.

Renée Roodhuizen

Renée Roodhuizen

Wat wil je de komende periode als raadslid bereiken?  Ik vind het om te beginnen al een enorme eer dat ik de kans krijg om over deze vraag na te denken. Het feit dat ik in een positie kom om iets te kúnnen betekenen vind ik bijzonder en zal ik met zorg doen. Momenteel is

Meer over Renée Roodhuizen