Door Floor Roduner op 4 mei 2015

Werk met werk maken bij onderhoud

Bij sommige projecten voor groot onderhoud wil de gemeente werk met werk maken door bijvoorbeeld meteen ook de verkeersveiligheid of bereikbaar voor fietsers te verbeteren. Hier is echter geen geld voor. Samen met D66 heeft de PvdA een voorstel gedaan, waardoor veel van deze projecten toch kunnen worden uitgevoerd.

Op 9 april hebben we in de commissie beheer gesproken over het onderwerp werk-met-werk maken. Er zijn de komende twee jaar een aantal projecten gepland voor groot onderhoud waar we meer willen doen dan alleen groot onderhoud. We hebben de ambitie hier ook gelijk een verbetering van de inrichting te realiseren. Voor dit meerwerk is nu geen geld beschikbaar. Concreet gaat het om veiligere fietspaden in Noord (Velserstraat en Jan Gijzenkade), 30 km gebieden in Schalkwijk (Frankrijklaan en Bernadottelaan) en het beter aanleggen van straten in Zuid-West (Kolkstraat en Rozenprieel). Op de site van de gemeente staat de gehele projectenlijst met toelichting.

Het voorstel van het college was om voor deze projecten bij de kadernota op zoek te gaan naar het geld om ze uit te voeren. Dat was voor de PvdA geen optie. Haarlem zit niet ruim in haar financiële middelen. Nu toezeggen dat je projecten gaat uitvoeren zonder dat je het geld echt hebt is vergelijkbaar met het uitschrijven van een blanco cheque. De PvdA heeft de ambitie projecten in een keer goed aan te pakken, zonder de schuld op te laten lopen.

Samen met Bas van Leeuwen van D66 heb ik daarom een nieuwe alternatieve variant uitgewerkt. Hier heeft inmiddels dankzij steun van de VVD, HvH en Trots een meerderheid van de raad de voorkeur voor uitgesproken. In deze nieuwe variant hebben we geprobeerd duurzaamheid bij groot onderhoud en financiële duurzaamheid hand in hand te laten gaan. Het extra geld voor de projecten vinden we door creatief om te gaan met bestaande budgetten en de harde financiële jaargrens te doorbreken door gebruik te maken van reserveringen. Zo voorkomen we bovendien dat aan het eind van het jaar het geld nog snel moet worden uitgegeven, met alle ongelukken van dien (zoals het verkeerd asfalteren van de Merovingenstraat).

Wij komen tot een variant waarin we in elk geval onderstaande projecten goed kunnen uitvoeren, maar vragen het college ook verder te kijken voor de projecten na 2016. Het is nu aan de wethouder en college om met deze richting aan de slag te gaan in de kadernota. Als er bij deze kadernota geen extra financiële ruimte beschikbaar is voor de projecten na 2016 dan komt de discussie volgend jaar weer terug in de commissie beheer. Wij hebben nu in elk geval vast een flinke stap gezet om werk-met-werk echt mogelijk te maken.

2015

 • P.C. Boutenstraat Noord
 • Bernadottelaan
 • Forelstraat e.o.
 • Frankrijklaan

2016-2018

 • Amerikaweg
 • Jan Gijzenkade
 • Friese Varkensmarkt en Hooimarkt
 • Kenaupark en Kinderhuisvest
 • Velserstraat
 • Kolkstraat
 • Ruychaverstraat
 • Rozenprieelstraat
 • Houtplein/Schelpenpad Dreef