Door Marceline Schopman op 20 november 2016

Detailhandelsvisie versterkt Haarlem als beste winkelstad

Bewoners, toeristen en bezoekers zijn het helemaal met elkaar eens: Haarlem is een hartstikke aantrekkelijke winkelstad door de vele verschillende en bijzondere winkels en lekker dicht bij elkaar. Het is dan ook niet voor niets dat Haarlem regelmatig tot beste winkelstad van Nederland wordt gekozen. Daarnaast zorgt deze detailhandel voor liefst 12% van de banen in onze stad en vergroten de winkels in woonwijken de leefbaarheid, het gemak en de gezelligheid.

Dat willen we natuurlijk graag zo houden en ook nog verder versterken. Bijvoorbeeld door rekening te houden met het veranderende koopgedrag van de mensen, maar ook door leegstand zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te waken dat we straks niet, net als in Amsterdam, winkelstraten vol Nutella-winkels en meer van hetzelfde krijgen. Ook zit in veel sectoren geen groeiruimte en dan is het niet verstandig daar nog meer detailhandel aan toe te voegen. De gemeente moet duidelijk zijn in wat ze toestaat en wat niet.

Samen met de winkeliers, hun verenigingen en de vastgoedeigenaren is er de afgelopen tijd heel veel overlegd over wat wenselijk en haalbaar is om Haarlem een aantrekkelijke winkelstad te laten blijven. Een gezamenlijke visie daarop is vastgelegd in de nieuwe Detailhandelsvisie 2016-2020 die donderdag in de Raad werd vastgesteld.

D66 diende helaas wel twee amendementen in die werden aangenomen door ook een aantal niet-liberale partijen, wat ons nogal teleurstelde en verbaasde.

Zo was er het amendement om kleine detailhandel overal toe te staan. Dat kan echter de nekslag zijn voor de winkeliers in de bestaande kleine winkelcentra in de wijken die het vaak toch al zwaar hebben. De PvdA wil de buurteconomie juist versterken en zorgen dat winkels behouden blijven voor de wijk. Winkels in de wijk in de stad en in ons dorp Spaarndam, spelen immers een belangrijke rol bij prettige, gezellige en aantrekkelijke buurten. Daar zorgt ook de niet-detailhandel voor; zoals een kapperszaak, cateringbedrijfje, huiswerkbegeleidingsinstituut, fysiotherapeut, een fietsreparatiebedrijfje e.d. Startende winkeliers voor wie de huurprijzen te hoog zijn in de hoofdwinkelcentra, kunnen zich vestigen in bestaande (leegstaande) winkels in de kleinere winkelcentra zoals het van Zeggelenplein. Zo wordt mede vanuit deze Detailhandelsvisie de leegstand van de buurtwinkels bestreden en de wijkeconomie versterkt. . …tel uit je winst! Het amendement levert geen winst, maar verlies op.

Ook het mogelijk maken van het verplaatsen van de huidige woonwinkels bij de Spaarneboog naar de Oostpoort bij Ikea, werd helaas voorlopig tegengehouden door een aangenomen D66-amendement. Dit terwijl de winkeliers al jaren staan te springen om zich daar te kunnen vestigen en er vervolgens op de vrijgekomen plek dan liefst 200 woningen gerealiseerd kunnen worden. Woningen waar heel veel mensen al heel lang op zitten te wachten. Begrijpt u het?… Ik niet!

Marceline Schopman

Marceline Schopman

Geen Haarlemmer is gelijk, maar iedereen heeft  wel recht op gelijke kansen of je nu links of rechts van het Spaarne woont. Om dat samen te bewerkstelligen, ervoor te knokken en wat behaald is te bewaken, is sociaal en democratisch!

Meer over Marceline Schopman