Door Helga Koper op 14 januari 2014

Voor een sportief Haarlem dat werkt

Maandag 13 januari nam ik namens de PvdA deel aan het sportdebat van Haarlem 105 samen met de collega’s van het CDA, D66 en Haarlem Plus. In mijn pitch heb ik het verteld over het sportieve Haarlem dat werkt, waar de PvdA aan wil werken. Wij willen sport en bewegen voor iedereen mogelijk maken, waar kan in de wijk.

Hieronder vind je de pitch van 1 minuut als aftrap van het debat en een aantal korte reacties op de thema’s evenementen, breedtesport en topsport, waarover het debat ging en die op twitter soms maar half terecht komen:

Sport en bewegen is en blijft belangrijk voor de PvdA (en ’t is nog leuk en gezond ook!). Het draagt bij aan preventie: het gaat overgewicht tegen en zorgt voor gezondere Haarlemmers. Het vergroot de sociale cohesie: sportverenigingen zijn in veel wijken het sociale cement van de samenleving en zorgt voor vitale seniore Haarlemmers: een leven lang sporten en bewegen wat de PvdA betreft. Wat zijn onze plannen: we willen sport en bewegen voor iedereen mogelijk maken, waar kan in de wijk, meervoudig gebruik va accommodaties waar mogelijk, blijven investeren in toptalenten voldoende sport voor de jeugd in t onderwijs en de naschoolse opvang en belangrijk blijft het behoud van schoolzwemmen. Het werk van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Wordt ingebed in de wijken en de gemeente blijft grote sportevenementen in de stad stimuleren en haar maximale medewerking verlenen. De PvdA staat voor een sportief Haarlem dat werkt!

De PvdA ziet de grote meerwaarde van sportevenementen voor de stad, zowel qua economische waarde als de energie en het plezier die het brengt voor alle deelnemers. De PvdA loopt zelf ook al jaren met raadsleden, kamerleden en wethouder mee met lopen zoals de ZilverenKruisAchmea loop. De verbinding tussen breedtesport en topsport en vice versa blijft van belang: het motiveert kinderen om te gaan sporten en zorgt voor de ontwikkeling van talenten. Haarlem mag best weer ambitie hebben om met de omliggende gemeenten de talentenregio te zijn en zich weer wat meer sportstad gaan voelen.

Als enige van de vier deelnemende partijen had de PvdA al een vastgesteld en openbaar verkiezingsprogramma, waar niet alleen de ambities voor de komende vier jaar in staan, maar waar we ook helder de keuzes durven te benoemen om de bezuinigingen van 8-10 miljoen in te vullen. Naast multifunctioneel gebruik van accommodaties ook door o.a. de inzet via Social Return en geleid vrijwilligerswerk verenigingen vaker zelf kleine taken op het gebied van onderhoud op zich te laten nemen.

Helga Koper

Helga Koper

“Sociaal-democratie is voor mij een stad waar iedereen een fatsoenlijk bestaan op kan bouwen, of je nu in bv de Slachthuisbuurt woont of in de Koninginnebuurt en waar Haarlemmers er voor elkaar zijn.”   kandidaat 24 GR2014 (lijstduwer)

Meer over Helga Koper