Door Artie Ramsodit op 5 oktober 2015

Vinger aan de pols bij jeugdzorg

Het zal niemand ontgaan zijn dat per 1 januari 2015 een aantal belangrijke taken in het sociaal domein zijn overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Jeugdzorg is daar één van. Een grote verantwoordelijkheid die erbij is gekomen, niet in de laatste plaats voor de gemeenteraad.

Want hoe hou je in de gaten of de nieuwe taken goed worden uitgevoerd? En waar let je überhaupt op? Om vinger aan de pols te houden, heeft PvdA-fractie op een rij gezet waar wij nu en de komende periode op letten.

Ten eerste: leidt de transitie in de praktijk tot de resultaten waarvoor zij bedoeld was? De transitie moet leiden tot snelle en adequate hulp voor kinderen en jongeren die het echt nodig hebben. Ook moest een efficiëntere en effectievere aanpak op lokaal niveau leiden tot lagere kosten.

Daarnaast willen we er zeker van zijn dat de gemeente om weet te gaan met complexe problematiek, we moeten er zeker van zijn dat de kinderen niet tussen wal en schip vallen en dat er tijdig aan de bel getrokken wordt.

Ten derde kijken we naar de wijken en buurten waar de kinderen opgroeien. De samenwerking met de sociale wijkteams, de voorzieningen in de buurt: daar liggen wat ons betreft de voordelen van de jeugdzorg in de gemeente.

Tot slot willen wij zicht hebben op de zorgaanbieders. De gemeente heeft allerlei zorg ‘ingekocht’ door contracten met organisaties op het gebied van jeugdzorg te sluiten. We moeten in beeld hebben of de gemeente de juiste zorg heeft ‘ingekocht’ en we natuurlijk willen geen verrassingen dat instellingen vol blijken te zitten.

Nog niet op alle vragen hebben wij een bevredigend antwoord. De PvdA-fractie blijft daarom vragen stellen. Heeft u zelf ervaringen met de veranderende jeugdzorg die u met ons wilt delen, dan horen wij dat graag.

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit