Door Martien Brander op 15 januari 2016

Vervolgonderzoek naar Blijf Groep

Als er in een gezin huiselijk geweld voorkomt is het soms nodig om tijdelijk op een andere plek dan thuis opgevangen te worden. In zulke (vrouwen)opvang hoor je veilig te zijn, je hoort er geholpen te worden en het hoort er natuurlijk schoon te zijn. Er zijn ernstige vragen over Blijf Huis Heemskerk.In de afgelopen maanden is een aantal beschuldigingen over misstanden geuit aan het adres van Blijf Groep. Er zou prostitutie hebben plaatsgevonden en er bestaan gevoelens van onveiligheid in de locatie van Blijf Groep in Heemskerk, zo bleek bijvoorbeeld uit een publicatie in Haarlems Dagblad. Hierover zijn door SP en PvdA kamervragen gesteld. Op de locatie in Heemskerk (met Haarlem als centrumgemeente) is een aantal zaken niet in orde. Blijf Groep heeft daarnaar in overleg met de gemeente een onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek was in de tijd beperkt. Ondanks dat levert het aanbevelingen op over zaken die normaal gesproken geregeld zouden moeten zijn.

In de commissiebehandeling van donderdag 7 januari werd er door verschillende partijen op het onderzoek afgegeven. Niet op de integriteit van de onderzoekster, maar wel op de opdrachtverlening door de Blijf Groep. Verschillende partijen vroegen tijdens de commissie om vervolgonderzoek, om beter te bepalen wat er nu waar is van de aantijgingen die zijn gedaan.

De SP heeft afgelopen week een bijeenkomst georganiseerd waarin een van de vrouwen die beschuldigingen had geuit haar verhaal deed. Daaruit bleek ons dat in het onderzoek een paar onderzoeksvoorwaarden niet goed zijn ingevuld. De uitnodiging aan de deelnemers was bijvoorbeeld op briefpapier van Blijf Groep. De gesprekken waren op een locatie van Blijf Groep en de verslaglegging was in handen van een notuliste van Blijf Groep. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat het onderzoek fout is verlopen, maar het heeft niet geholpen om kwetsbare mensen het vertrouwen te geven dat ze alles in vertrouwen te kunnen vertellen. In het onderzoek is mede hierdoor een aantal mensen niet gesproken en er is een aantal vrouwen gesproken die het verslag van hun gesprek niet hebben goedgekeurd.

Voor ons is het heel belangrijk dat er geen twijfel over het onderzoek bestaat. De PvdA stemt dus in met vervolgonderzoek naar de Blijf Groep, locatie Heemskerk. Daarbij vinden wij het belangrijk dat aandacht wordt besteed aan de manier waarop Haarlem als centrumgemeente de rol van opdrachtgever heeft gespeeld en hoe de aansturing beter kan. Dat onderzoek gaat er komen. In de tussentijd moet Blijf Groep natuurlijk ook zelf al aan de slag met noodzakelijke verbeteringen.

PvdA-kamerlid Marith Volp zal bij het volgende overleg met staatssecretaris Van Rijn opnieuw aandringen op onderzoek naar het aanbod van Blijf Groep: sluit dat nog wel aan op de behoefte van de doelgroep?

Martien Brander

Martien Brander

Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid in Haarlem, waar ik me richt op zorg, welzijn en onderwijs. Ik ben ook voorzitter van de raadscommissie Bestuur. Vorige zomer werd ik directeur bij gemeenten Woerden en Oudewater. Dat blijkt moeilijk te combineren met het raadswerk, dus sta ik nu op een onverkiesbare plek. Toch blijf ik na de

Meer over Martien Brander