Vervolgblog “Onomstreden stadsdichter”

2 oktober 2020

Een ongedeelde stad

Gisteravond vond het spoeddebat plaats dat vier oppositiepartijen hadden aangevraagd over de gang van zaken rond de benoeming, en het na twee dagen weer intrekken daarvan, van stadsdichter Osenga.

Alle fracties waren zonder uitzondering zeer kritisch op het handelen (en nalaten) van zowel de wethouder Cultuur als het College als geheel, en op het gebrek aan informatie aan de Raad.

VVD Haarlem kwam met een motie van afkeuring, waarin ze haar afkeuring uitsprak over het functioneren van de wethouder Cultuur, rondom de gang van zaken van de nieuwe stadsdichter.

Hart voor Haarlem diende eveneens een motie van afkeuring in, waarin ze haar afkeuring uitspraak over het functioneren van het gehele College, rondom de gang van zaken van de nieuwe stadsdichter.

Tijdens een schorsing na het debat schreven PvdA, GroenLinks, D66 en CDA samen een andere motie, die mede werd ingediend door Trots: een motie van treurnis, gericht aan zowel de (eigen GroenLinks)wethouder van Cultuur als het College, waarin de fracties hun treurnis optekenden over:

  • het handelen van de wethouder Cultuur rondom de benoeming van de stadsdichter; en
  • de gebrekkige communicatie naar de Raad en de stad door het College.

De hoop voor de toekomst is nu dat er lering wordt getrokken uit dit proces.

Een volgende benoemingscommissie zou de gewenste stadsdichter in elk geval om een VOG moeten vragen, en een antecedentenonderzoek moeten doen.

Het College zou de Raad een volgende keer sneller en beter moeten informeren.

En nazorg is op zijn plaats – naar stadsdichter Osenga toe, en naar de stad toe. Waar deze benoeming meer verbinding beoogde tussen verschillende groepen in de stad, loert als resultante van dit proces nu juist het gevaar op een grotere tweedeling.

Van het College verwachten wij daarom dat zij zich in de rest van deze bestuursperiode maximaal zal inspannen voor een Ongedeeld Haarlem.

Fractie PvdA Haarlem

1 oktober 2020