Door Martien Brander op 4 december 2015

Vervoer beter gebundeld

Mobiliteit is voor mensen heel belangrijk. Ook als je minder goed ter been bent of er begeleiding nodig is bij het vervoer, moeten mensen zich kunnen verplaatsen. Daarom hebben we doelgroepenvervoer. De gemeente is vanaf 2017 voor alle vormen hiervan verantwoordelijk. Een mooie kans om het vervoer beter te bundelen.


Je ziet ze vaak rijden: busjes en auto’s voor verschillende vormen van vervoer. En misschien heeft u er zelf ook wel mee te maken. Ze rijden bijvoorbeeld voor mensen die slecht ter been zijn, voor leerlingen van het speciaal onderwijs en voor werknemers van de sociale werkvoorziening. Over een jaar zijn al deze vormen van vervoer in de handen van de gemeenten. Reden voor de gemeenten in de regio* om te kijken of het ook handiger kan. Kunnen we de verschillende vervoersmiddelen combineren, zodat ze efficienter kunnen worden ingezet? Kan iemand gebruik maken van een busje dat al bij hem of haar in de buurt is, in plaats van een busje dat eerst nog een paar kilometer moet afleggen?

Om dat mogelijk te maken word het zogenaamde ‘doelgroepenvervoer’ vanaf 2017 anders georganiseerd. Er komen vervoerders die hun diensten aanbieden en er komt een vervoercentrale, die de koppeling maakt tussen de vervoerder en de klant. Als je vervoer nodig hebt, bel je met deze centrale. Die overlegt op welke manier je het snelst en op de beste manier naar je bestemming komt.

Daarbij is dan bekend wat er nodig is voor elke individuele beller. Immers, je belt naar de vervoercentrale als je daarvoor in aanmerking komt. Dus als iemand in een rolstoel zit, zal alleen een geschikt vervoermiddel worden ingezet. En als er een dagelijks patroon is (denk aan leerlingenvervoer of aan vervoer naar een vaste werkplek), wordt ook rekening gehouden met specifieke eisen. Soms kan het mogelijk zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld als er binnen het bereik een OV-halte is. Soms kan er snel vervoer worden geregeld, omdat er een busje in de buurt is die je snel kan oppikken.

De voorbeelden geven wel aan dat dit ook gevoelig ligt. Het combineren van vervoer is heel goed en efficiënt, maar het gaat ons erom dat het ook echt goed werkt. Eerdere ervaringen hebben ons geleerd dat er bij vervoer heel veel mis kan gaan: lange wachttijden, lange ritten, slechte service. Er moet echt worden geleverd wat nodig is. We vinden de scheiding van vervoerder en centrale goed. Daarmee kan de centrale onafhankelijk bepalen wie het best een bepaalde rit kan verzorgen. Maar ook de centrale moet straks heel goed gaan werken. Hier komen immers de telefoontjes terecht en worden de mensen te woord gestaan die het vervoer nodig hebben.

De regio gaat binnenkort beginnen om de vervoerscentrale aan te besteden. De PvdA houdt hierbij de vinger aan de pols. We hebben met anderen het initiatief genomen om ons heel goed te laten informeren over alle aspecten van de aanbesteding. We vinden dat het college zeer zorgvuldig omgaat met de voorbereiding. Zo mag de partij die de centrale gaat bemensen niet ook vervoerder zijn. En zo worden er hoge eisen gesteld aan bereikbaarheid, privacy en dienstverlening.

De aanbesteding gaat al zo snel van start om de start van de centrale (per januari 2017) goed te kunnen voorbereiden en om goede afspraken met alle vervoerders te kunnen maken. Ook in het tussenliggende jaar volgen we het proces op de voet.

 

* de regiogemeenten zijn Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort

Martien Brander

Martien Brander

Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid in Haarlem, waar ik me richt op zorg, welzijn en onderwijs. Ik ben ook voorzitter van de raadscommissie Bestuur. Vorige zomer werd ik directeur bij gemeenten Woerden en Oudewater. Dat blijkt moeilijk te combineren met het raadswerk, dus sta ik nu op een onverkiesbare plek. Toch blijf ik na de

Meer over Martien Brander