Door Diana van Loenen op 1 juli 2016

Versneller voor initiatieven

Er moet een ‘versneller’ voor bewonersinitiatieven en kleine organisaties komen. Deze ambtenaar kan initiatieven de weg wijzen binnen de gemeente en ondersteunen met het vinden van locaties en financiering. De PvdA diende hier samen met D66, GroenLinks, Actiepartij en ChristenUnie een motie over in, die is aangenomen door de gemeenteraad.

In Haarlem zijn veel bewonersinitiatieven en kleine organisaties actief om de stad mooier te maken en Haarlemmers dichter bij elkaar te brengen. Nu lopen zij nogal eens op tegen praktische problemen. Het is immers niet altijd zo makkelijk om te weten hoe je aan een ruimte komt of je kunt wel wat hulp gebruiken bij het vinden van financiering. En bij wie moet je precies zijn in de gemeente?

Het motto van deze coalitie is niet voor niks ‘Samen doen’. We willen deze initiatieven en organisaties dus actief ondersteunen. Op initiatief van de PvdA is in de gemeenteraad een motie aangenomen die zorgt voor een herkenbaar aanspreekpunt voor kleine maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven in de stad. Iemand die actief aan de slag gaat en waar mogelijk helpt om het initiatief of de organisatie verder te helpen. Zo werken we samen aan een mooi en sociaal Haarlem!

Diana van Loenen

Diana van Loenen

Haarlem is een prachtige stad met veel mogelijkheden. Ik zet mijn ervaring als volksvertegenwoordiger en mijn kennis vanuit mijn werk in de Metropoolregio Amsterdam graag in om die mogelijkheden te benutten. Ik wil van Haarlem een stad maken die open staat voor nieuwe verbindingen met haar bewoners. En bovendien, een financieel gezonde stad. Een stad

Meer over Diana van Loenen