Door Diana van Loenen op 19 januari 2016

Verslag gesprek over armoede

In januari staat de nieuwe armoede-aanpak op de agenda van de gemeenteraad en daarom organiseerde de fractie in december een bijeenkomst over dit belangrijke onderwerp.

Mensen in de armoede zijn constant bezig met overleven. Zo vertelt Tanja, chronisch ziek en dus aangewezen op een bijstandsuitkering, dat zij vooral moeite heeft met de kosten van eigen bijdrage in de zorg en van eten voor haar puberkinderen. Er zou veel meer maatwerk moeten zijn in de armoede-aanpak, wat haar betreft. De verhalen van mensen in de armoede zijn zeer waardevol. Hun ervaringen, ook met de overheidsinstanties, bieden een mogelijkheid om het beleid te verbeteren. In Amsterdam worden mensen in de armoede opgeleid tot ervaringsdeskundigen die gemeenten kunnen helpen bij het meer op maat maken van hun armoede-aanpak. Op die manier wordt ook het armoede-geld effectiever ingezet. Astrid Philips werkt in Amsterdam als ervaringsdeskundige en vertelt over de opleiding. In Haarlem zet de PvdA ook in op ervaringsdeskundigheid in het nieuwe beleid.

Mensen in de armoede zijn vaak eenzaam. Hanneke Versluis van het project Schuldhulpmaatjes vraagt hier speciale aandacht voor. Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die naast jongeren met financiële problemen staan. Ze helpen om de administratie te ordenen en het budgetoverzicht te bewaken. Een schuldhulpmaatje oordeelt niet, en luistert. Daarmee is dit project ook van belang om mensen met schulden uit hun sociale isolement te halen. De oproep om mensen meer te beoordelen op hun talenten wordt breed gedragen.

Gemeenteraadslid Moussa Aynan heeft onderzoek gedaan naar het gemak -of het gebrek daaraan- van het aanvragen van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. In Haarlem bleek dat, in vergelijking met andere gemeenten zoals Den Haag, lastig te zijn. Je stuit op een grote papiermolen en weinig meedenken. Wethouder Joyce Langenacker zegt toe de procedure onder de loep te leggen.

Ook mensen in de zaal denken mee over verschillende onderwerpen: Hoe bereik je jongeren die schulden maken? Wat kunnen Haarlemmers doen om mensen in de armoede te helpen? Welke praktische tips hebben mensen vanuit hun eigen ervaring voor de gemeente? Alle uitkomsten worden door de fractie meegenomen bij de bespreking in de gemeenteraad van het nieuwe armoedebeleid.

Op verzoek mailen we u het complete verslag van de bijeenkomst toe. Eind januari volgt meer informatie over het nieuwe armoedebeleid van Haarlem op deze website.

Diana van Loenen

Diana van Loenen

Haarlem is een prachtige stad met veel mogelijkheden. Ik zet mijn ervaring als volksvertegenwoordiger en mijn kennis vanuit mijn werk in de Metropoolregio Amsterdam graag in om die mogelijkheden te benutten. Ik wil van Haarlem een stad maken die open staat voor nieuwe verbindingen met haar bewoners. En bovendien, een financieel gezonde stad. Een stad

Meer over Diana van Loenen