Door Redactie op 19 juni 2017

Verklaring over vertrouwensbreuk tussen fractie en Moussa Aynan

De Haarlemse PvdA-fractie en Moussa Aynan hebben geconstateerd dat er onvoldoende onderling vertrouwen is om de samenwerking voort te zetten. Aanleiding hiervoor is dat de fractie concrete aanwijzingen heeft dat hij onlangs met een andere partij gesprekken heeft gevoerd over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hij heeft daarover de fractie niet ingelicht. Moussa Aynan zelf ontkent dat deze gesprekken hebben plaatsgevonden.

De fractie heeft unaniem geconstateerd dat zij deze ontkenning niet gelooft. Daarna heeft Moussa Aynan aangegeven dat er in dat geval sprake is van een vertrouwensbreuk en dat het daarmee voor hem ophoudt. Moussa Aynan heeft de fractie laten weten zijn zetel tot nader order niet ter beschikking te stellen aan de PvdA.

Het afdelingsbestuur heeft kennis genomen van de uitkomst van het gesprek in de fractie en de conclusie die Moussa Aynan daar vervolgens aan verbindt. Het bestuur begrijpt de afwegingen en ondersteunt de conclusies.

Wij betreuren het zeer dat er geen vertrouwen meer is in een goede samenwerking. Moussa was elf jaar een onderdeel van het team. Hij was een actief en zichtbaar raadslid, een echte volksvertegenwoordiger met een groot sociaal hart. Moussa heeft daarbij altijd ruimte gekregen om het raadswerk op zijn eigen manier te doen.

De fractie en het afdelingsbestuur gaan binnenkort verder met de leden in gesprek tijdens een besloten ledenvergadering. De leden ontvangen hierover spoedig meer informatie.

Jeroen Fritz, fractievoorzitter
Remy Wilshaus, afdelingsvoorzitter

Redactie

Redactie

De redacteuren vindt u bij wie is wie.

Meer over Redactie