Door Bas Vereecken op 19 december 2013

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Om tot de samenstelling van het verkiezingsprogramma  2014-2018 te komen, heeft de PvdA in Haarlem in februari 2013 een programmacommissie gevormd. Deze commissie van ruim 20 leden heeft zich breed georiënteerd en geïnformeerd bij partijleden, bewoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties om na te gaan waar we de komende raadsperiode met onze partij naar toe willen.  We hebben daarbij onder andere gekeken naar eerdere verkiezingsprogramma’s, het ‘Van Waarde’-project van de Wiarda Beckman Stichting en landelijke voorbeelden voor het programma vanuit het Centrum voor Lokaal Bestuur.

De programmacommissie heeft 6 werkgroepen gevormd die voor alle hoofdstukken van het programma de inhoud hebben geformuleerd. Deze werkgroepen bestonden uit enthousiaste leden van de PvdA die samen met onze raadsleden en het bestuur van de afdeling zich goed hebben geïnformeerd over alles wat er in Haarlem speelt en de komende tijd moet gebeuren.

Bovenal hebben we ons goed laten informeren door heel veel Haarlemmers en Haarlemse organisaties, onder ander via de “Ideeënfabriek” die we in begin juni 2013 in Schalkwijk hebben georganiseerd. Meer dan 80 Haarlemmers hebben die dag aangegeven wat voor hen belangrijke onderwerpen zijn en hoe de PvdA daar mee om zou moeten gaan.

We hebben zoveel mogelijk van deze ideeën in dit programma verwerkt. Daarbij hebben we ook goed gekeken naar de bezuinigingsopgaven en grote veranderingen waar we de komende jaren voor staan.  Op 26 november 2013 heeft het bestuur het programma voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.  Met vier aangenomen amendementen en enkele redactionele wijzigingen vanuit de leden, is het programma door de leden overgenomen en akkoord bevonden. De campagnecommissie zal nu op basis van dit programma foldermateriaal maken waarmee we de komende maanden de straat op gaan om in maart 2014 een zo goed mogelijk resultaat voor onze partij te behalen.  Het is ook aan onze lijsttrekker Jeroen Fritz om daar nog accenten in aan te brengen. Nogmaals dank aan leden en niet leden die de afgelopen maanden zich hebben ingezet om dit verkiezingsprogramma samen te stellen.

Samen met u willen we zorgen voor een solidaire, ongedeelde en sterke stad. Daarom vragen we ook voor de komende jaren uw steun zodat de PvdA het verschil kan blijven maken in Haarlem.

Noot van de redactie
Bas Vereecken was samen met Bart-Bram Spruit voorzitter van de programmacommissie.