Verdiepende verkennende gesprekken tussen PvdA, GroenLinks, CDA en D66

6 april 2018

Verdiepende verkennende gesprekken tussen PvdA, GroenLinks, CDA en D66

Gisteren heeft verkenner Robbert Berkhout (GroenLinks) in de gemeenteraad voorgesteld een verdiepende verkenning richting collegevorming te voeren met de PvdA, D66 en het CDA. De afgelopen twee weken heeft hij met de vertegenwoordigers van alle 12 de Haarlemse fracties twee ronden verkennende gesprekken gevoerd. Zijn conclusie uit deze gesprekken is dat het proces nu een volgende fase in moet gaan en versneld moet worden. Vanwege de programmatische overeenkomsten en de numerieke verhoudingen stelt GroenLinks voor om met deze partijen die volgende fase in te gaan. De volgende fase is nadrukkelijk nog geen formatie maar een fase waarin verdiepende gesprekken worden gevoerd over verschillende belangrijke thema’s zoals woningbouw, duurzaamheid, financiën en het armoedebeleid.

De PvdA is blij dat GroenLinks heeft voorgesteld om met ons een vervolgstap te zetten. Wij herkennen de programmatische overeenkomst met de voorgestelde partijen. We hebben dan ook onze bereidheid uitgesproken om daar aan mee te doen. Met veel enthousiasme en de wil om deze volgende fase in de collegevergadering tot een succes te maken. Vanzelfsprekend met onze inzet Haarlem socialer te maken en zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma waar te maken.

Ook D66 en het CDA hebben hun bereidheid uitgesproken om deze vervolgstap met GroenLinks te zetten. Om de wens voor een nieuwe open werkwijze en participatie met de stad te benadrukken, is gekozen de eerste gesprekken plaats te laten vinden in de nieuwe horecaplek De Dakkas.