Door Artie Ramsodit op 24 januari 2016

Vaste lasten geen kopzorgen voor gezinnen in armoede

Als gezinnen langdurig van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn, kunnen er grote financiële tekorten ontstaan. Dit kan resulteren in huisuitzetting, afsluiting van gas water licht en het mijden van zorg. Daarom wordt het voor deze gezinnen mogelijk om hun vaste lasten direct te laten betalen via hun bijstandsuitkering.

De motie ‘Vaste laten moeten geen kopzorgen worden’ werd ingediend door PvdA, Actiepartij ,CDA, Groen Links en SP en is aangenomen in de gemeenteraad.

Volgens het Nibud heeft een gezin met twee kinderen met een bijstandsuitkering iedere maand 50 euro te weinig om alle noodzakelijke uitgaven te betalen voor wonen voeding en verzorging. Dit betekent dat deze gezinnen maandelijks geld tekort komen. Zorgdragen voor de eerste levensbehoeften van opgroeiende kinderen komt dan in gevaar. Dat geeft kinderen een valse start voor hun toekomst.

Financiële zelfredzaamheid is erg lastig als er structureel financiële zorgen zijn. Uit onderzoek blijkt dat structureel geldgebrek het denkvermogen aantast. De continue druk van geldzorgen belemmert je om je te richten op andere zaken die aandacht verdienen. Het aantal gezinnen in Haarlem waar naast financiële problemen ook problemen zijn op andere leefgebieden (werk, huisvesting, gezondheid, opvoeding) groeit. Daarom is een preventieve aanpak noodzakelijk.

Gezinnen die moeten rondkomen op bijstandsniveau krijgen de mogelijkheid te bieden om de vaste lasten zoals de huur, gas, water, licht en het eigen risico voor de zorgverzekering vanuit de bijstandsuitkering alvast direct te laten betalen door de uitkerende instantie. Dit geeft financiële stabiliteit en zekerheid. Dit geeft ruimte om zelfredzamer te zijn op andere fronten zoals participeren, het vinden van werk, het opvoeden van kinderen en het zorgdragen voor gezondheid.

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit