Door Remy Wilshaus op 3 april 2015

Van Waarde Lokaal gaat van start

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg aan langdurig zieken en ouderen, voor de jeugdzorg en voor de hulp bij het vinden van passend werk. Dat zorgt voor veranderingen en samen met de Wiardi Beckman Stichting gaan we deze veranderingen volgen. Help je mee?

Zorg organiseren we voortaan dichtbij mensen, in de eigen wijk. Samen met bedrijven en scholen werkt de gemeente aan meer banen voor jongeren, mensen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen. Veel Haarlemmers ervaren deze veranderingen aan den lijve. Omdat zij zelf of hun ouders of kinderen zorg nodig hebben, omdat het zelf vinden van passend werk niet meteen lukt, of omdat zij bijvoorbeeld in de zorg werken. De fractieleden en vrijwilligers van de PvdA Haarlem volgen deze veranderingen op de voet. Als er iets mis gaat zetten we ons er voor in om de situatie te verbeteren.

De komende tijd gaan we als afdeling hierbij samenwerken met de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Daarbij maken we gebruik van Van Waarde, een manifest over sociaal-democratie voor de 21ste eeuw. Vier sociaal-democratische waarden staan hierin centraal: bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en verbinding. Met deze waarden als uitgangspunt gaan we de veranderingen in de stad, en het leven van Haarlemmers van alle dag, volgen. Waar het beter moet of beter kan zetten we ons daarvoor in. Ook in andere dorpen en steden wordt dit gedaan. Zo kan de WBS ook een landelijk beeld schetsen van wat er goed gaat en wat er beter moet.

Op woensdagavond 22 april (20.00-22.00 uur) organiseren we een bijeenkomst om de samenwerking tussen de afdeling en de WBS af te trappen. Monika Sie Dhian Ho, directeur van de WBS, is daarbij aanwezig. Monika zal eerst een toelichting geven op Van Waarde. Daarna bespreken we met behulp van Van Waarde een paar voorbeelden m.b.t. zorg en werkgelegenheid. Waar staat bijvoorbeeld de bestaanszekerheid van mensen onder druk en wat kunnen we doen om deze situatie te verbeteren? Tijdens het laatste deel van de avond bespreken we wat we de komende maanden gaan doen, hoe we de veranderingen in de stad kunnen volgen met behulp van Van Waarde en hoe de samenwerking met de WBS er uit gaat zien.

Iedereen is van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en mee te denken. Als je meer wilt weten over Van Waarde, als je mee wilt helpen om de veranderingen in de stad te volgen, of als je benieuwd bent naar wat we gaan doen; je bent van harte welkom. Meld je wel even aan. Stuur hiervoor een e-mail aan r.wilshaus@gmail.com. De locatie van de bijeenkomst is op dit moment helaas nog niet bekend. Zodra dat wel het geval is volgt publicatie op het agenda-item Startbijeenkomst Van Waarde. Deelnemers worden hierover per e-mail geïnformeerd.