Door Campagneteam op 13 februari 2014

Van Rijn: ‘Bewoners van Het Reinaldahuis hebben zelf de regie’

“Het is mooi dat bewoners van Het Reinaldahuis zo lang mogelijk de regie over hun leven houden.” Dat zei Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens het bezoek op woensdag 12 februari aan het zorgcentrum in Haarlem. Samen met de lokale PvdA-lijsttrekker Jeroen Fritz sprak hij met medewerkers en bewoners.  

“Bij Het Reinaldahuis wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van bewoners. Samen met zorgverleners bepalen ze welke zorg nodig is”, vervolgt Van Rijn. In het zorgcentrum zijn verschillende soorten woningen. “Zo kunnen mensen bijvoorbeeld vanuit een huur- of koopwoning in het complex doorstromen naar een appartement waar intensievere zorg wordt verleend. Op die manier zetten ze hun eigen manier van leven voort en houden ze dezelfde hulpverleners en woonomgeving. Een mooi voorbeeld van zorg dicht bij de mensen. Mensen moeten de zorg krijgen die bij ze past.”

Het verzorgingstehuis had voorafgaand aan het bezoek een manifest opgesteld met enkele aanbevelingen.“Daar kwam onder andere uit dat zij niet meer willen werken met de stopwatch in de hand”, vult Fritz aan. “Dat is ook hoe wij de zorg willen inrichten. Dat een medewerker van de thuiszorg in plaats van alleen op de klok te kijken, tijd heeft voor een praatje.”

Van Rijn en Fritz kregen een rondleiding door het zorgcomplex en gingen daarna in gesprek met medewerkers en bewoners. Het Reinaldahuis is onderdeel van zorggroep Reinalda. Meer informatie: www.zorggroepreinalda.nl.

Martin van Rijn en Jeroen Fritz in gesprek met medewerkers

Campagneteam

Campagneteam

Het campagneteam houdt zich zowel bezig met de permanente campagne als met op specifieke verkiezingen gerichte campagnes. De permanente campagne is bedoeld om constant in contact te blijven met de Haarlemse burgers. Daar moet boven water komen wat er speelt in de wijken (zowel in positieve als in negatieve zin). Verkiezingscampagnes zijn projectmatig van opzet

Meer over Campagneteam