Door Marceline Schopman op 30 november 2017

Universiteiten trekken zich terug uit plan voor de Koepel 

De Vrije Universiteit en de Open Universiteit hebben deze week definitief laten weten niet mee te zullen doen om om tot het realiseren van een university college in de voormalige Koepelgevangenis te komen.

De PvdA betreurt het dat het initiatief voor een university college in de Koepel hiermee dreigt te stranden. De Koepel is een bijzonder, markant, uniek en opvallend gebouw en kan een belangrijke schakel vormen tussen het oostelijk en westelijk deel van de stad. Wij hebben ons daarom altijd ingezet voor een goede publieke, en dus openbare, functie voor dit gebouw. Een university college had zo’n invulling kunnen zijn.

Tegelijkertijd is het ontbreken van een concrete handtekening door een universiteit onder het plan, ook waar we steeds voor hebben gewaarschuwd. Toen de gemeenteraad begin dit jaar moest besluiten over de verkoop van de Koepel aan Panopticon, was er nog geen enkele zekerheid over de komst van een universiteit. Wij wilden eerst zekerheid en we wilden de risico’s (waaronder financieel en juridisch) voor de gemeente beperken. Daarom konden we toen niet instemmen met de verkoop. Dat gold ook voor een krappe meerderheid van de raad. Desondanks zette het college van B&W door. Helaas blijkt onze voorzichtigheid nu terecht te zijn geweest.

Panopticon heeft nog tot 10 januari de tijd om een andere universiteit te vinden. Natuurlijk gunnen wij Panopticon die tijd. Wel willen wij dat het College van B&W in de tussentijd ook alvast op zoek gaat naar alternatieve scenario’s. De Koepel is te belangrijk voor de stad en de buurt om nog lang leeg te laten staan.

Marceline Schopman

Marceline Schopman

Geen Haarlemmer is gelijk, maar iedereen heeft  wel recht op gelijke kansen of je nu links of rechts van het Spaarne woont. Om dat samen te bewerkstelligen, ervoor te knokken en wat behaald is te bewaken, is sociaal en democratisch!

Meer over Marceline Schopman