Door Jeroen Fritz op 17 oktober 2015

Tolerantie bescherm je niet met hek om de stad

Met vluchtelingen importeren we intolerantie, stelt de Haarlemse VVD-fractievoorzitter Rob de Jong op de website van de Volkskrant. Ik ben het niet met hem eens. Onze tolerante samenleving is inderdaad een groot goed, maar die bescherm je niet met een hek om de stad. Integendeel.

Wanneer je in Haarlem om je heen kijkt, zie je de geschiedenis van een tolerante stad, die altijd gastvrij is geweest voor vluchtelingen in nood. Het stadhuis, de Waag en de Vleeshal danken hun uiterljk aan stadsbouwmeester Lieven de Key, een 16de eeuwse vluchteling uit Vlaanderen. Hij ontvluchtte de zuidelijke Nederlanden in dezelfde tijd als Frans Hals, de belangrijkste Haarlemse kunstenaar. Uit die tijd stamt ook de Waalse kerk op het Begijnhof, later een belangrijk toevluchtsoord voor Hugenoten die Frankrijk ontvluchtten na het Edict van Nantes. Daar vlakbij, op het Goudsmidpleintje, stond de eerste Haarlemse synagoge. Een gebedshuis voor joden die elders in Europa werden vervolgd. En tussen al deze historische gebouwen staan de restaurants en winkels die getuigen van recentere migratiestromen, bijvoorbeeld uit Indonesië, Italië, Spanje, Suriname, Turkije en Marokko.

Het zijn slechts een paar voorbeelden, die laten zien hoe onze open en tolerante samenleving is ontstaan. Door solidair en gastvrij te zijn voor mensen in nood. En door open te staan voor migratie en nieuwe invloeden. Van Vlamingen tot Hugenoten, van joden tot Turkse en Marokkaanse gastarbeiders, van Indische Nederlanders tot vluchtelingen uit de Balkan: ze maakten onze open en tolerante samenleving uiteindelijk sterker en weerbaarder.

En natuurlijk zullen er onder de vluchtelingen mensen zijn met andere denkbeelden over godsdienstvrijheid en rechten voor vrouwen en homo’s. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Wanneer mensen onze waarden niet respecteren, moet er worden opgetreden. Maar onze tolerante samenleving kan echt wel tegen een stootje, dat laat de geschiedenis zien.

Waar Rob de Jong zegt op te komen voor tolerantie, doet hij in feite het tegenovergestelde. Hij wil een einde maken aan enkele van de belangrijkste waarden van een open en tolerante samenleving: gastvrijheid voor mensen in nood en open staan voor nieuwe invloeden. Onze tolerante samenleving staat niet onder druk door een paar duizend nieuwe migranten met soms andere denkbeelden, dat kunnen we echt wel aan. Nee, het grootste gevaar zijn mensen die onder het mom van het beschermen van tolerantie, juist de kern van die tolerantie de nek om willen draaien.

Deze reactie verscheen ook als opiniestuk op de website van De Volkskrant.