Door Artie Ramsodit op 28 september 2015

Toegankelijkheid van peuterspeelzalen

De PvdA wil meer  aandacht voor de toegankelijkheid van peuterspeelzalen in Haarlem. Peuterspeelzalen helpen kinderen om  straks goed de overstap naar de basisschool te maken.

Alle Haarlemse peuters hebben het recht om twee ochtenden per week naar de peuterspeelzaal te gaan. Ook is landelijk in 2000 de regeling VVE van kracht geworden. Doel van VVE, voor- en vroegschoolse educatie, is het voorkomen van (taal)achterstanden bij alle kinderen van 2 tot 6 jaar. Het gaat om kinderen die in een achterstandssituatie verkeren of dreigen terecht te komen. Kinderen uit kwetsbare gezinnen maken hier echter nog vaak geen gebruik van. Aan de andere kant zijn er gezinnen waar kinderen juist op de wachtlijsten staan voor een plekje op een peuterspeelzaal.

De PvdA zet zich in voor een structureel overleg tussen de gemeente en de besturen van peuterspeelzalen. Dat gebeurt nu al met de schoolbesturen. Een regulier overleg kan meer inzicht bieden in wat wel en wat niet werkt. Bijvoorbeeld al het gaat om de wachtlijsten. Ook moet er meer inzicht komen in het betrekken van ouders, zij zijn de sleutel in de ontwikkeling.

Samen met Groen Links heb ik voorgesteld dat er een jaarlijks overleg komt over peuterspeelzalen. Op 19 november gaat dit voor het eerst plaatsvinden van samen met GroenLinks in de vorm van een raadsmarkt op het stadhuis. Iedereen is welkom bij deze bijeenkomst. Een uitnodiging volgt op deze website.

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit