Door Marceline Schopman op 10 april 2015

Tijdelijke invulling van de Koepel?

Onlangs is bekend geworden dat de Koepelgevangenis niet per 1 januari 2016, maar al per 1 juli aanstaande leeg komt te staan. Dat biedt interessante mogelijkheden om de minimaal 9 maanden leegstand van de Koepel te overbruggen met een tijdelijke invulling.

In Utrecht is een prachtig & bruisend voorbeeld te vinden waar men hun leegstaande bajes heeft omgeturnd tot tijdelijk woon- en werkcentrum vol creatieve zzp’ers en startende ondernemers.

Eerder heeft de PvdA de wethouder reeds vragen gesteld  omtrent het versnellen van het proces rond de aanpassing van het bestemmingsplan en evt. vergunningen, zodat potentiële investeerders, geïnteresseerden,ontwikkelaars  zo snel mogelijk van start kunnen gaan en onnodige leegstand kan worden voorkomen. Nu dient zich  dus het nieuwe feit aan dat de Koepel al een half jaar eerder dan gepland vrij zal komen. Volgens de PvdA biedt dat kansen en mogelijkheden die niet onbenut zouden moeten blijven en waarmee tevens  voorkomen kan worden dat de Koepel 9 maanden of langer leeg zal komen te staan.

We hebben daarom het college van B&W de vraag voorgelegd  om op korte termijn met Rijksvastgoed ( eigenaar van de Koepel), de buurt en de wijkraad  in overleg te treden om te bezien of voor de Koepel een tijdelijke invulling mogelijk is.

Een interessant voorbeeld hierbij  is wat er nu gebeurt in de leegstaande gevangenis in Utrecht aan de Singel . Studenten, zzp’ ers, starters  e.a. geïnteresseerden kunnen daar tegen een geringe huur ( 125-, euro p/m) een cel of andere ruimte huren in de tijdelijk tot woon-en werkcentrum omgeturnde bajes totdat het complex via een biedboek een nieuwe bestemming en eigenaar/eigenaren heeft gevonden. Het is daarmee een tijdelijk, heel populair verzamelgebouw voor álle Utrechters geworden. Een gespecialiseerd bedrijf in  vastgoedbescherming en leegstandbeheer zorgt voor het tijdelijk beheer gedurende deze periode. Inmiddels is het gevang, naast een broedplaats vol creatieve zzp’ers en startende ondernemers,  ook al in gebruik als trouwlocatie, er is een koffiebar , een presentatieruimte en een producent en omroep zijn geïnteresseerd in de bajes als filmlocatie….kortom…..het BRUIST op deze unieke Utrechtse locatie !

Goed voorbeeld doet volgen is het gezegde toch!?

Marceline Schopman

Marceline Schopman

Geen Haarlemmer is gelijk, maar iedereen heeft  wel recht op gelijke kansen of je nu links of rechts van het Spaarne woont. Om dat samen te bewerkstelligen, ervoor te knokken en wat behaald is te bewaken, is sociaal en democratisch!

Meer over Marceline Schopman