Door Jeroen Fritz op 25 maart 2016

Succesvolle susteams horeca blijven behouden

De susteams, die helpen om uitgaansoverlast in de binnenstad te voorkomen, blijven behouden. Dat is afgesproken in het convenant ‘Uitgaan in Haarlem: gezellig, gastvrij en veilig 2016-2020’ dat de gemeente met de horeca, politie en beveiligers heeft afgesloten.

Een susteam bestaat uit particuliere beveiligers. Het susteam treedt met name op bij (geluids)overlast, openbaar alcoholgebruik en wildplassen. Het voordeel is dat zij op een vroegtijdig moment kunnen sussen zodat situaties niet uit de hand lopen. Optreden van de politie heeft in dit soort situaties soms juist een escalerende werking.

De susteams worden sinds 2012 ingezet en zijn succesvol. Zo blijk dat het aantal geweldsincidenten in de horecanachten met 30 procent is afgenomen door deze samenwerking. In ons verkiezingsprogramma pleitte de PvdA dan ook al voor voortzetting van de teams.

In het convent is nu afgesproken de susteams voort te zetten als ‘horecagastheren’. Deze zullen mensen ook welkom heten en opweg helpen. De teams worden voor de helft betaald door de gemeente en voor de andere helft door horecabedrijven in de uitgaansgebieden Lange Veerstraat, Oude Groenmarkt, Klokhuisplein, Riviervischmarkt, Grote Markt en Smedestraat. Mogelijk wordt het gebied in de toekomst verder uitgebreid, bijvoorbeeld met de Zijlstraat, Koningstraat en Botermarkt.