Door Jeroen Fritz op 22 september 2016

Steun voor experiment met participatie via loting

Een ruime meerderheid van gemeenteraad heeft donderdag 22 september haar steun uitgesproken voor het initiatiefvoorstel van D66 en PvdA om een experiment te houden met participatie via loting. Het initiatiefvoorstel kreeg behalve D66 en PvdA ook steun van GroenLinks, CDA, SP, OPH en Fractie Mohr.

D66 en PvdA willen Haarlemmers meer invloed geven op hun wijk en hun stad. Maar we willen dan wel dat alle meningen gehoord worden. Een veel genoemd nadeel van participatie en burgerinitiatieven is dat vooral de meest actieve burgers deelnemen. Loting trekt mogelijk een bredere groep, waardoor de uitkomsten representatiever zijn dan wanneer je mensen vraagt zichzélf aan te melden.

Van de klassieke oudheid tot de Franse revolutie is loting vaak gebruikt als middel voor politieke besluitvorming. In zijn essay ‘Tegen verkiezingen’ bepleit David van Reybrouck het opnieuw inzetten van dit middel. Het kan er volgens hem toe leiden dat het algemeen belang en lange termijn doelstellingen meer aandacht krijgen.

D66 en PvdA willen experimenteren met deze vernieuwing door een groep Haarlemmers te selecteren via loting en uit te nodigen mee te praten over een concreet onderwerp. Samen met Dilia Leitner (D66) heb ik daarvoor een initiatiefvoorstel voorgelegd aan de Haarlemse gemeenteraad. Wij denken bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van onze stad, maar hebben ook andere fracties in de gemeenteraad gevraagd ideeën voor onderwerpen aan te dragen.