Door Jeroen Fritz op 26 november 2016

Steeds minder woninginbraken

Iedereen moet zich in Haarlem veilig kunnen voelen. Nu het weer wat vroeger donker wordt, neemt echter ook het risico op woninginbraken toe. Gelukkig werken gemeente, politie en OM sinds 2 jaar intensiever samen om inbraken te voorkomen. Met succes: de afgelopen 2 jaar is het aantal inbraken in Haarlem bijna gehalveerd.

Een paar jaar geleden nam het aantal woninginbraken nog fors toe in Haarlem. De Boerhaavewijk in Schalkwijk behoorde zelfs tot de wijken met de hoogste kans op een inbraak in Nederland. Veel Haarlemmers voelden zich daardoor steeds minder veilig. De PvdA heeft toen, samen met andere fracties, aangedrongen op meer actie van om woninginbraken te voorkomen. Onder regie van de gemeente werken politie, OM en andere partners sinds 2014 intensiever samen tegen inbraken. Zo kwamen er meer surveillances van de politie, speciaal gericht op risicoplekken of risicotijdstippen, en zijn er meer agenten vrijgemaakt voor de opsporing. Ook is de aanpak van jeugdcriminaliteit in Schalkwijk uitgebreid en er wordt meer gedaan aan preventie.

Deze nieuwe aanpak werpt zijn vruchten af. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal woninginbraken in Haarlem fors. In de eerste 9 maanden van dit jaar waren er 249 inbraken, tegenover 438 in de eerste 9 maanden van 2016, een afname van ruim 40 procent. In Schalkwijk is zelfs sprake van een afname van bijna 50 procent in de eerste 9 maanden van dit jaar.

Natuurlijk is elke inbraak er één te veel. Gemeente, politie en OM gaan daarom door met deze aanpak. Hopelijk zal dat ook komend jaar leiden tot een verdere vermindering van het aantal woninginbraken in onze stad.

Wat kunt u zelf doen?

Een veilig Haarlem, dat kan de gemeente niet alleen. Samen kunnen we zorgen dat het aantal woninginbraken ook komend jaar weer omlaag gaat. Wat kunt u zelf doen? Op de website maakhetzeniettemakkelijk.nl worden een aantal tips op een rijtje gezet:

  1. Doe altijd de ramen dicht, draai de deur op slot en zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt.
  2. Monteer stevig hang- en sluitwerk en laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten.
  3. Zorg voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
  4. Start een WhatsApp-groep met je buren.
  5. Doe een Veilig Wonen Scan.


Wil je op de hoogte blijven van het werk van de PvdA?

Meld je dan aan voor onze e-mail nieuwsberichten!