Startnotitie IJsbaanlaan aangenomen!

Door Maarten Wiedemeijer op 25 september 2019

De PvdA Haarlem heeft in de raad van 19 september 2019 ingestemd met de startnotitie IJsbaanlaan. In het gebied gelegen tussen de Haarlemse IJsbaan en de wijk de Krim wil woningcorporatie Elan een flinke hoeveelheid sociale huurwoningen – minimaal 50% van de woningen – gaan toevoegen.  De PvdA is blij met de mogelijkheid om de vlakte aan parkeerplaatsen om te zetten in betaalbare woningen met het ongelofelijke tekort aan betaalbare woningen in Haarlem. Eveneens kan hier een bijdrage geleverd worden aan de Ongedeelde Stad door meer variatie aan woningen toe te voegen bij de Krim, een buurt waar nu vooral koopwoningen in het hoge segment staan en geen sociale huurwoningen. De PvdA is enthousiast dat nieuwbouw kan bijdragen aan meer gemengde wijken in Haarlem.

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat er een goede aansluiting komt tussen enerzijds de ijsbaan en anderzijds de Krim. We hebben gevraagd alle belanghebbenden hier actief bij te betrekken zodat er samen aan een goed draagvlak gewerkt kan worden. De huidige parkeerplaatsen dienen binnen het project gecompenseerd te worden zodat de bezoekers van de ijsbaan ook nog met de auto kunnen komen. Om een goede ruimtelijke ordening en aanbod aan kwalitatief groen mogelijk te maken hebben wij verzocht om 2 scenario’s uit te werken: 1 waarbij de groenstrook aan de JP Coenlaan wel wordt behouden en 1 waarbij het groen elders binnen het gebied wordt gecompenseerd. Zodat de gemeenteraad met bewoners kunnen kiezen uit het beste scenario. Wethouder Floor Roduner (PvdA) heeft toegezegd dit uit te gaan werken.

De startnotitie werd aangenomen met steun van PvdA, GroenLinks, D66, CDA, VVD, SP, ChristenUnie en ActiePartij. Jouw Haarlem, Trots Haarlem, OPHaarlem, Hart voor Haarlem en LiberaalHaarlem stemden helaas tegen deze mogelijkheid om sociale huurwoningen aan de westkant van het Spaarne toe te voegen.

 

Maarten Wiedemeijer

Maarten Wiedemeijer

Haarlemmers maken zich zorgen over de toekomst. Komt er nog wel een betaalbare woning? Staat er straks nog wel een leraar voor de klas? Blijft onze planeet nog wel leefbaar? Ik wil een Haarlem waar iedereen zeker kan zijn van een betaalbare woning, gelijke kansen en een duurzame toekomst. Ik ben in 1987 geboren en

Meer over Maarten Wiedemeijer