Door Privé: Moussa Aynan op 23 februari 2016

Snelle buslijn van Haarlem naar IJmuiden

Er komt een snelle buslijn (R-net) van Haarlem naar IJmuiden. Om de betrouwbaarheid van de buslijn te vergroten zijn een aantal maatregelen nodig. De auto en fiets zullen hier ook van meeprofiteren. De snelle verbinding tussen Haarlem en IJmuiden zal de mensen hopelijk verleiden om de bus te nemen in plaats van de auto.

Als PvdA hebben we altijd bepleit dat als het R-net door Haarlem-Noord gaat het er ook vóór Haarlem-Noord moet zijn. Daarom zijn we ook blij met de investeringen in bijvoorbeeld de fietsenstallingen bij de bushaltes. Er komen ook extra rijstroken voor afslaand verkeer, die tot minder kop-staart botsingen zullen leiden. De uitbuigingen in het fietspad zorgen voor een beter overzicht, en dat is goed voor de veiligheid.

Waar we echter grote vraagtekens bij hebben, is het weghalen van de verkeerslichten bij de drukke kuispunten langs de Rijksstraatweg. Er zijn hier veel voetgangers die een stoplicht aan de Rijksstraatweg geen overbodige luxe vinden. Daarom willen we dat er een extra onderzoek komt door een extern bureau naar de effecten van het weghalen van de verkeerslichten op de drukke kruispunten. Een snelle buslijn is fijn, maar mag niet ten koste gaan van veiligheid.

Privé: Moussa Aynan

Privé: Moussa Aynan

kandidaat 3 GR2014 “Een stad waar degenen die het minst hebben, de crisis niet het meest gaan voelen. Een stad waar jongeren hun werkzame leven niet met een uitkering hoeven te beginnen. Een stad waar je afkomst of de wijk waarin je opgroeit niet bepaalt of je naar het vmbo of het vwo gaat. Een

Meer over Privé: Moussa Aynan