Door op 27 mei 2016

Snel én zorgvuldig aanpassen

Rondom de huishoudelijke ondersteuning is de afgelopen weken veel gebeurd. De rechter heeft geconcludeerd dat veel gemeenten de huishoudelijke ondersteuning niet goed uitvoeren. Wij hadden al eerder geconcludeerd dat we het anders willen. En dat gaat snel gebeuren, maar óók zorgvuldig.

Haarlemmers moeten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Naar aanleiding van rechterlijke uitspraken besloot het college van Amsterdam deze week dat alle cliënten de ‘oude’ uren huishoudelijke ondersteuning terugkrijgen. De SP besloot om per motie  te vragen om dit in Haarlem ook te doen.

In de komende weken staat de huishoudelijke ondersteuning meerdere malen op de agenda van de commissie Samenleving. Op 9 juni bespreken we het plan van aanpak dat het college heeft gemaakt, naar aanleiding van onze eerdere vragen. We willen daarnaast spreken over de situatie op korte termijn. De wethouder heeft een memo aangekondigd, waarin de situatie van Amsterdam en Haarlem met elkaar wordt vergeleken en waarin hij de consequenties van de rechterlijke uitspraak beschrijft.

We vinden het vreemd om nú en zonder deze informatie het besluit te nemen om terug te gaan naar de oude situatie. Dus hebben we gezegd: “Het zou zomaar kunnen dat we deze motie steunen, maar niet nu”. We willen ons eerst gedegen informeren, zodat we weten wat we doen. En daar komen we dus in de volgende raadsvergadering op terug.

De SP reageert op de eigen website“Het is onvoorstelbaar. Ondanks dat de rechter de gemeente terug heeft gefloten doet de wethouder niets behalve smoesjes fabriceren.. Ook PvdA en Groenlinks vinden het illegaal korten van thuiszorg blijkbaar prima, en steunden de motie niet.” Dat is dus gewoon onzin. Klaar. En de motie haalde slechts 13 stemmen van de 37 aanwezige raadsleden, omdat naast PvdA en GroenLinks ook D66, ChristenUnie, Trots en CDA tegenstemden met goeddeels dezelfde argumenten. U kunt de vergadering terugluisteren. De behandeling van de motie begint na 1:13:49.