Door Artie Ramsodit op 30 oktober 2015

Schuldhulp zonder drempels en dichte deuren

Als schulden zich opstapelen geeft dat veel stress en onzekerheid. De PvdA en SP hebben daarom met andere partijen het initiatief genomen voor een Quick Scan over de wachttijden in de schulddienstverlening. Op basis daarvan is er in de gemeenteraad een motie aangenomen om hoge drempels en dichte deuren te voorkomen.

Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar is door PvdA, SP, AP, D66, CU, CDA, OPH en Groen Links gevraagd om een quick scan voor schuldhulp. Deze Quick Scan is uitgevoerd door de Rekenkamercommissie en biedt kansen voor een gerichtere en effectievere aanpak bij schuldhulp. Daarover hebben PvdA, SP en CDA  een notitie opgesteld. Deze is op 15 oktober in de cie. samenleving is besproken.

Op basis van deze notitie is er op 29 oktober in de gemeenteraad een voorstel gedaan over toegang tot schuldhulp. Dit voorstel is door PvdA, SP, CDA, Ouderen Partij Haarlem, Christenunie, D66 en de Actiepartij ingediend. Het voorstel is door de raad aangenomen. Er was daarbij steun van vrijwel de gehele raad. Alleen de VVD en Hart voor Haarlem steunden de motie niet.

De motie geeft kaders voor de toegang tot schuldhulp. De gemeente gaat nu de werkwijze uitwerken waardoor wordt voorkomen dat Haarlemmers geen toegang hebben tot schuldhulp. Dit betreft:

  1. Ondersteuning van de aanmelding wanneer Haarlemmers dat niet digitaal kunnen.
  2. Een professioneel voorportaal om uitval en wachttijd bij schuldhulp tegen te gaan.
  3. De toegang tot de intake niet uitsluitend via Humanitas/Kontext te laten verlopen zodat ook anderen, professionals, het dossier voor het intakegesprek kunnen aanleveren.
  4. Het tijdig in beeld krijgen en hulp bieden aan Haarlemmers die niet door de intake schuldhulp komen om verdere stapeling van problemen te voorkomen.
Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit