Door Artie Ramsodit op 30 oktober 2015

Schuldhulp en multi-problemen

Als je in de schulden zit werkt pech als een magneet. De ene tegenslag maakt de kans op een volgende tegenslag groter. Op 12 oktober is door de PvdA en de SP een sessie georganiseerd over schulden en multi-problemen.

Aanleiding was een gesprek met bewindvoerder Arnout Kroezen. Centraal stond het in beeld krijgen van de specifieke problemen en de mate van zelfredzaamheid bij schulden. Dit is een combinatie die zorgt voor een schuldaanpak die werkt. Tijdens de bijeenkomst op 12 oktober hebben bewindvoerder Arnout Kroezen en lector dr. Roeland van Geuns hun ervaringen met schuldhulp gedeeld.

Daarbij is ook de Mesis Methode aan bod gekomen. Veel andere gemeenten (circa 60) werken al met dit screeningsinstrument om gerichter en effectiever schuldhulp te verlenen. Deelnemers aan de sessie waren raadsleden gemeente Haarlem (commissie Samenleving),  wethouder Joyce Langenacker, ambtenaren en professionals die Haarlemmers met schulden en multi-problemen spreken.

Op basis van deze sessie zijn er op 29 oktober in de gemeenteraad twee voorstellen gedaan door PvdA, SP, CDA, Ouderen Partij Haarlem, Christenunie, D66 en de Actiepartij. Deze twee voorstellen zijn aangenomen met steun van vrijwel de gehele raad. De VVD en Hart voor Haarlem steunden de motie niet:

  1. De versterking van de kennis binnen de sociale wijkteams op het gebied van schuldhulp voor effectieve eerste hulp.
  2. Een inventarisatie van de mogelijkheden van Mesis voor gerichte en effectieve schuldhulp.

Het verslag van de sessie kun je hieronder downloaden:

Verslag sessie schuldhulp en multiproblemen 12 oktober 2015

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit