Door Martien Brander op 29 oktober 2015

Loting onderwijs: goed en beter

Elke leerling op de juiste school, dat is wat we willen. Maar het aantal plekken op de scholen voor voortgezet onderwijs komt niet overeen met de voorkeuren van de leerlingen. Dus vindt er een loting plaats. Dat ging dit jaar anders en veel beter dan voorheen. Voor volgend jaar stellen we nog wel verbeteringen voor.

Tijdens onze seizoensopening kwam het onderwerp ook aan de orde. De systematiek van loting is helder: leerlingen schrijven vijf scholen van voorkeur op een lijst. Als de leerling op de school van eerste voorkeur wordt uitgeloot, wordt gekeken op de tweede enzovoort. Dat gebeurt allemaal in één keer, zodat leerlingen op dezelfde dag te horen krijgen op welke school ze terecht komen. Dat was vroeger anders, omdat toen na uitloting opnieuw gekozen moest worden. Beter dus!

Van alle leerlingen kon 94% leerlingen op de school van eerste voorkeur terecht. Voor hun top-3 was dit zelfs 98,5%. Op vier na hoorden alle 3600 leerlingen in een keer op welke school ze terecht zouden komen. Voor de vier is uiteindelijk ook een oplossing gevonden.

Grote winst was dat ouders en leerlingen zich op meer scholen hebben georiënteerd. Een bredere oriëntatie leidt tot een gedegen keuze. De schoolbesturen hebben aangegeven dat ze de bijeenkomsten van de scholen nog iets beter op elkaar willen afstemmen.

Een ander punt is wat technischer. Als de capaciteit van alle scholen bekend is én alle voorkeuren van leerlingen bekend zijn, zouden we de scholen willen vragen om nog een keer te kijken of ze nog middelen bij elkaar kunnen leggen om bijvoorbeeld nog een extra klas te realiseren. Dus nog voor het loten plaatsvindt kijken of je nog extra plaatsen kunt maken.

We zouden daarnaast graag van ouders en leerlingen zelf gehoord hebben wat ze van het nieuwe systeem vonden. Door een korte enquête bijvoorbeeld. Naar één vraag zijn we in het bijzonder benieuwd: hebben de leerlingen hun ‘echte voorkeuren’ ook opgegeven? Of hebben ze toch bij hun keuze rekening gehouden met de te verwachten drukte bij sommige scholen? Achteraf kunnen ouders dat veilig zeggen en het biedt ons heel belangrijke informatie.

En tot slot zouden we graag meer willen weten over de voorkeuren die leerlingen hebben aangegeven. Omdat de formulieren met de voorkeuren bij de scholen zijn gebleven lukt dat nu niet meer. We zouden die analyse graag de volgende keer wel zien. Een prachtige stage voor een Hbo-student, bijvoorbeeld.

Als u de stukken van de evaluatie wilt nalezen, kunt u dat hier doen (zie het grijze vlak). U kunt de behandeling van de evaluatie ook terugluisteren (vanaf 7:40).

Martien Brander

Martien Brander

Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid in Haarlem, waar ik me richt op zorg, welzijn en onderwijs. Ik ben ook voorzitter van de raadscommissie Bestuur. Vorige zomer werd ik directeur bij gemeenten Woerden en Oudewater. Dat blijkt moeilijk te combineren met het raadswerk, dus sta ik nu op een onverkiesbare plek. Toch blijf ik na de

Meer over Martien Brander