Door Jeroen Fritz op 9 april 2017

‘Schalkwijk 100’ beslist mee over bomenbeleid

Samen met Dilia Leitner (D66) diende ik vorig jaar een initiatiefvoorstel in voor een proef met burgerparticipatie via loting. Zaterdagmiddag 8 april vond deze proef plaats in Schalkwijk. Een kleine honderd via loting aangewezen bewoners, de zogenaamde ‘Schalkwijk 100’, kwamen samen in de Rudolf Steinerschool om mee te denken over een nieuw bomenbeleid voor hun stadsdeel.

D66 en PvdA willen Haarlemmers meer invloed geven op hun wijk en hun stad. Maar we willen dan wel dat alle meningen gehoord worden. Een veel genoemd nadeel van participatie en burgerinitiatieven is dat vooral de meest actieve burgers deelnemen. Met deze proef wilden we proberen of er meer en andere mensen deelnemen als je mensen via loting selecteert.

Voorafgaand aan de middag hebben de ingelote bewoners al kunnen deelnemen aan drie bomensafari’s, waarbij ze van een expert uitleg kregen over bomen in Schalkwijk. Tijdens de middag gingen ze in verschillende groepen met elkaar in gesprek over hun ideeën voor het nieuwe bomenbeleid. Wanneer er verschillen van mening naar boven kwamen, probeerden de bewoners daarvoor zelf een oplossing te vinden. Ze werden daarbij begeleid door een aantal externe adviseurs, onder andere van Stichting Stadsgesprekken. Ook konden ze experts van onder meer de gemeente, bomenorganisaties en wijkraden raadplegen.

Aan het eind van de middag boden de bewoners de uitkomsten in een advies aan de wethouder aan. Zij adviseerden onder meer om meer diversiteit toe te voegen in verschillende soorten bomen, bewoners beter te betrekken wanneer er bijvoorbeeld een boom gekapt moet worden of er nieuwe bomen worden geplant en overlast door bomen bij huizen beter te voorkomen. De uitkomsten zullen de basis vormen voor het nieuwe bomenbeleid voor Schalkwijk.

Deze proef zal natuurlijk nog geëvalueerd worden. Maar uit de gesprekken die ik tijdens de dag voerde, is mijn eerste indruk dat het veel bewoners heeft getrokken die anders nooit naar zo’n bijeenkomst waren gekomen. Dat is winst, want zo worden er meer meningen en ideeën meegenomen in het nieuwe beleid. Ik ben onder de indruk van de vele goede ideeën waar de bewoners mee kwamen. Wel viel op dat jongeren en mensen met een migrantenachtergrond grotendeels ontbraken. Op dat gebied valt er dus nog een wereld te winnen.

Lees hier meer over het initiatiefvoorstel van D66 en PvdA.