Door Jeroen Fritz op 14 oktober 2015

Samen sterk tegen radicalisering

Om onze vrije, sociale en open samenleving te beschermen, moeten we radicalisering voorkomen. Het is daarom goed dat de gemeente samen met politie en justitie een Plan van Aanpak Radicalisering heeft opgesteld. Maar zij kunnen het niet alleen, alleen samen kunnen we radicalisering eerder signaleren en aanpakken.

Gelukkig is er in Haarlem geen sprake van radicalisering op grote schaal. Volgens burgemeester Bernt Schneiders is het aantal Haarlemmers dat tekenen van radicalisering vertoont in onze stad op twee handen te tellen en neemt dat aantal de laatste maanden eerder af dan toe. Maar dat neemt niet weg dat elk geval er één te veel is.

Voorkomen van radiscalisering is niet alleen een verantwoordelijkheid van politie en justitie. Ook de leraar, de jongerenwerker en de imam kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren, net als familieleden, vrienden en buren. In het Plan van Aanpak, dat wij donderdag 8 oktober in de raadscommissie Bestuur bespraken, staat het versterken van hun rol dan ook centraal. Door de bewustwording bij hen te vergroten en hen waar nodig te trainen, kunnen we de eerste tekenen van radicalisering eerder oppikken en erger voorkomen. Ook moeten zij deze signalen makkelijker kwijt kunnen bij de relevante personen bij politie en gemeente.

De PvdA steunt deze aanpak. Wel heb ik gewaarschuwd voor stigmatisering. De grens tussen orthodox geloof en radicalisering is soms lastig vast te stellen. Om het maar heel plat te stellen: niet elke moslim met een baard en een djellaba is een terrorist, net als niet elke blanke jongere met een kaalgeschoren hoofd een extreemrechtse skinhead is. Te makkelijk oordelen kan tot pijnlijke misverstanden leiden. Het vraagt dus grote zorgvuldigheid van alle betrokkenen.

Hoewel in het Plan van Aanpak sterk de nadruk ligt op islamisme, is deze aanpak natuurlijk net zo goed bruikbaar om andere vormen van radicalisering te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan radicalisering in rechts-radicale hoek, zoals we de laatste tijd helaas zien ontstaan rond de opvang van vluchtelingen. De PvdA heeft de burgemeester gevraagd om ook daar scherp op te blijven letten.