Door Joyce Langenacker op 15 juli 2016

Regionaal Actieprogramma Wonen

De vraag naar sociale huurwoningen is groot, de druk hierop is hoog. Die vraag naar woningen kunnen we niet alleen oplossen, dat moeten we samen met de regio doen.

Elke buurgemeente biedt een ander woonmilieu en diversiteit is goed. In het nieuwe Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) maken we afspraken over de inspanning om het aantal sociale huurwoningen betaalbaar en beschikbaar te houden en delen we expertise over duurzame woningtoepassingen maar ook over bijvoorbeeld zelfbouw.

Ik verheug me op de samenwerking de komende jaren met de regio en Zuid-Kennemerland zoals we in de RAP hebben afgesproken.

Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien. “Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even

Meer over Joyce Langenacker