Door Jeroen Fritz op 12 juli 2017

Referendum: waarom de PvdA voor de parkeerplannen is

Op woensdag 19 juli is er in Haarlem een referendum over de maatregelen voor het moderniseren van parkeerbeleid. U kunt voor of tegen het pakket van 19 maatregelen stemmen. Een ingewikkelde vraag, die wat de PvdA betreft niet erg geschikt is voor een referendum. Toch vertel ik u graag waarom de PvdA vóór deze parkeerplannen is.

De gemeenteraad heeft eind 2016 het besluit genomen voor het moderniseren van parkeren. Daar is een zorgvuldig en uitgebreid participatie- en inspraakproces aan voorafgegaan waarbij goed is geluisterd naar de standpunten van inwoners, wijkraden, ondernemers en de culturele sector. Alle argumenten – vóór en tegen – zijn beoordeeld en afgewogen. De gemeenteraad heeft de voorstellen op verschillende punten aangepast aan de wensen uit de stad. Een grote meerderheid van de gemeenteraad (D66, PvdA, GroenLinks, CDA, SP, Actiepartij en CU) stemde uiteindelijk in met de 19 maatregelen.

Voor 65% van Haarlem verandert er niets

De veranderingen gelden voor het centrum, de wijken direct om het centrum (de zogenaamde C-parkeerzones) en het winkelcentrum Schalkwijk. Voor alle andere delen van Haarlem, waar nu ook vrij parkeren geldt, verandert er dus niets. Deze gebieden zijn in geel aangegeven op onderstaand kaartje:

Voordelen van het nieuwe parkeren

Woont u in één van de wijken waar wel wat verandert, dan zijn dit de belangrijkste voordelen voor u:

✓ Goedkoper: de 1e parkeervergunning wordt € 21 per jaar goedkoper.
✓ Flexibeler: vergunninghouders kunnen deels ook in de parkeergarage parkeren zonder extra kosten.
✓ Voordelig kort shoppen: parkeren bij een ‘winkelstrip’ in de C-parkeerzone kan voor slechts € 0,50 voor het eerste half uur.
✓ Visite welkom: bezoekers van bewoners in een C-vergunninggebied betalen een redelijk en flexibel tarief. In de daluren is er tot 1000 uur parkeren mogelijk en kunnen meerdere bezoekers tegelijkertijd aangemeld worden.
✓ Eerlijk en fair: oneigenlijk gebruik van de bezoekersschijf als goedkope vergunning is niet meer mogelijk. De papieren bezoekersschijf blijft behouden tot er een volwaardig alternatief is.
✓ Goedkoper in de garage: de Stationsgarage wordt goedkoper; in de Dreefgarage komt een voordelige dagkaart.
✓ Effectiever: de leegstaande parkeergarages worden beter benut.
✓ De maatregelen zorgen ervoor dat er meer parkeerplaatsen beschikbaar komen.

Extra voordeel: geld blijft in Haarlem

Als de gemeente het huidige parkeerbeleid voortzet, verdwijnen de parkeerboetes (in de C-zone) naar het Rijk. Dat kost Haarlem elk jaar € 250.000. Daarbij betaalt Haarlem de noodzakelijke handhaving. En dat betekent óf beknibbelen op belangrijke voorzieningen óf extra belastingen. Door het parkeerplan houdt Haarlem dat boetegeld in eigen kas. Daarbij geldt dat de tegenstanders van de parkeerplannen geen alternatief hebben voor het wegvloeien van € 1 miljoen per raadsperiode. Zij zadelen Haarlem op met een gat in de begroting, dat geld moet ergens vandaan komen.

Wanneer is het referendum geldig?

Het referendum is geldig als de opkomst hoger is dan 30%. Het geldt dan als een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal vrijdag 21 juli bespreken wat zij met de uitkomsten van het referendum zullen doen, indien de drempel van 30% opkomst wordt gehaald.

Folder D66, PvdA, GroenLinks en CDA

In een gezamenlijke folder lichten D66, PvdA, GroenLinks en CDA samen toe waarom wij voorstander zijn van de parkeerplannen. U kunt deze folder hieronder lezen: