Door Martien Brander op 21 juli 2017

Het recht om uit te dagen – ook in de zorg

Soms heb je de neiging om te denken: dat kan ik beter. Of: als we het samen doen kunnen we het beter. In sommige gemeenten gebeurt dat in de openbare ruimte. Bewoners onderhouden bijvoorbeeld samen het groen of beheren samen een speeltuin. Maar kan dat ook in de zorg? Ja, wij denken van wel.

Toen er in de Tweede Kamer werd gesproken over de Wmo heeft de PvdA er samen met Groenlinks voor gezorgd dat het recht om uit te dagen (right to challenge) ook in de maatschappelijke ondersteuning mogelijk werd. Als bewoners samen denken dat ze de zorg in de buurt beter vorm kunnen geven, moeten ze die mogelijkheid hebben. Ook in Haarlem willen we dat graag mogelijk maken. Al eerder hadden we dat met andere partijen vastgelegd in de discussienotitie ‘Verbindingen met de Stad’. En we hebben er in de commissie Samenleving vaker voor gepleit.

Een ‘challenge’ in de zorg is nog niet eerder gebeurd. We zullen het dus in de praktijk moeten leren. We gaan daarom in de komende twee jaar experimenteren, om daarna te kijken hoe we ermee verder gaan. Alle experimenten zijn mogelijk, dus ook voor bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. Een motie die voor deze ruime interpretatie pleitte van VVD, D66, SP en Trots hebben we daarom van harte gesteund.

Martien Brander

Martien Brander

Haarlem kent een paar grote uitdagingen: de financiën moeten op orde en er komen veel taken naar de gemeente. Er is een krachtig gemeentebestuur nodig en een gemeenteraad die kritisch controleert. Daar kan en wil ik graag aan bijdragen, omdat de gemeente er moet zijn voor zijn inwoners. Tegelijk zie ik grote kansen voor onze

Meer over Martien Brander