Door Bestuur op 16 december 2017

PvdA in Zuid-Kennemerland bundelt de krachten

De afdelingen van de PvdA in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort zijn opgegaan in de nieuwe afdeling PvdA Zuid-Kennemerland. Door deze fusie verwachten we meer in te kunnen zetten op de lokale vraagstukken en sterker te staan bij regionale ontwikkelingen.

Voor de verschillende gemeenten verandert niet veel. De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen worden gekozen door alleen de leden van desbetreffende gemeente. Hetzelfde geldt voor het opstellen van het verkiezingsprogramma en de verantwoording van de verschillende fracties.

Wat wel verandert is dat er één afdelingsbestuur komt dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de activiteiten voor de leden, de financiën en het contact met het partijbestuur. Hierdoor zijn er totaal veel minder afdelingsbestuurders nodig. Bovendien kan de nieuwe afdeling profiteren van de grotere schaalgrootte. Ook regionale vraagstukken zullen makkelijker opgepakt kunnen worden omdat de communicatielijnen korter worden.

Belangrijk is dat de PvdA een goede relatie houdt met de lokale gemeenschappen. Dit wordt geborgd door de lokale commissies voor elk van de vier gemeenten. De taken van de lokale commissies bestaan uit het organiseren van lokale activiteiten, bijvoorbeeld met de lokale fractie (en wethouder). De coördinator van elke lokale commissie is ook lid van het afdelingsbestuur.

Bestuur

Bestuur

Kijk op deze pagina voor een overzicht van de bestuursleden.

Meer over Bestuur