Door Floor Roduner op 8 november 2017

PvdA wil schoonmakers weer in vaste dienst

De PvdA wil de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt stoppen. Veel mensen zijn niet uit eigen keuze flexwerker of zzp’er zijn geworden, maar noodgedwongen, doordat werkgevers veel vast werk in flexwerk hebben omgezet. Dat geeft mensen onnodig onzekerheid of er voor hun in toekomst nog wel een werkplek is.

Vooral onderin het loongebouw zijn mensen kwetsbaar en verdienen zij een beter positie. Mensen weer in vaste dienst nemen (inbesteden) kan die groep de kans geven een volwaardig, trots en vast onderdeel te zijn van een organisatie.

Ook bij de gemeente Haarlem worden nog facilitaire medewerkers via externe organisaties ingehuurd, die gewoon vast werk doen. Andere overheden zoals het Rijk zijn er inmiddels al toe overgaan om ingehuurd personeel in facilitaire diensten zelf weer in dienst te nemen. Wij willen dat voorbeeld in Haarlem volgen. Daarom hebben wij samen met GroenLinks en OPH bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend om te zorgen dat onze gemeente werknemers gewoon weer in vaste dienst neemt.

Floor Roduner

Floor Roduner

Ik ben 36 jaar, geboren en getogen in Haarlem en nu werkzaam op het ministerie van Financien. Mocht ik in de gemeenteraad worden verkozen, dan wil mij vooral inzetten voor het op orde houden van de gemeentefinanciën. Helpen dat de komende bezuinigingen nu eerlijk en sociaal worden ingevuld, maar ook naar de toekomst toe een stevige en solidaire

Meer over Floor Roduner