Door Jeroen Fritz op 16 december 2015

PvdA steunt noodopvang vluchtelingen in Boerhaavekliniek

Er komt een tweede noodopvang voor vluchtelingen in Haarlem. Wanneer de raad donderdag 17 december instemt, zal na de Koepel begin volgend jaar ook de voormalige Boerhaavekliniek in Schalkwijk voor maximaal één jaar in gebruik worden genomen voor de opvang van 450 vluchtelingen. De PvdA steunt dit besluit.

Steeds meer mensen ontvluchten vanwege oorlog of politieke vervolging hun land. De PvdA vindt dat mensen in nood opgevangen moeten worden. Daarvoor heeft Haarlem samen met de andere gemeenten in de regio een regionaal plan opgesteld. Verspreid over onze regio komen er 1600 plekken voor opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders. Haarlem laat hiermee zien een sociale stad te zijn, die niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid. Samen met de regio zorgen wij voor onderdak voor mensen die huis en haard hebben moeten verlaten.

De Boerhaavewijk zou niet de eerste plek zijn geweest waar wij aan denken voor opvang van vluchtelingen. Er spelen daar al veel problemen. Maar de nood is hoog, er is snel een geschikte locatie nodig. Op korte termijn zijn er geen alternatieven beschikbaar elders in de stad. Gelukkig is er wel sprake van een eerlijke verdeling, waarbij ook andere stadsdelen en gemeenten een substantiële bijdrage leveren bij de opvang van vluchtelingen en statushouders. Bij de drukbezochte bewonersavond die de gemeente organiseerde bleek bovendien dat ongeveer de helft van de aanwezigen positief staat tegenover de noodopvang van vluchtelingen in hun wijk.

In het raadsbesluit is een aantal duidelijke voorwaarden opgenomen aan de opvang in de Boerhaavekliniek, die zijn voortgekomen uit de wensen van de buurt. Het zal voor maximaal één jaar zijn. Hoewel er plek is voor meer mensen, zullen er maximaal 450 vluchtelingen worden opgevangen. Er is afgesproken dat de eveneens in Boerhaavewijk geplande huisvesting van statushouders op de plek van de voormalige zusterflat pas van start gaat nadat de noodopvang in de Boerhaavekliniek is beëindigd. En zijn er duidelijke afspraken gemaakt over extra inzet van beveiliging en politie in de wijk.