PvdA stemt in met aankoop Nieuweweg 2

Door Maarten Wiedemeijer op 19 oktober 2018

PvdA stemt in met aankoop Nieuweweg 2

Haarlem is een sociale stad. In een sociale stad nemen we kwetsbare groepen in bescherming. Zij komen niet inspreken of nemen plaats op de publieke tribune. Daarom moeten wij hun stem zijn in de raad. Deze principes hebben enkel waarde wanneer we ze in de praktijk brengen.

Het college heeft in Haarlem Oost een stuk grond gevonden om hier te onderzoeken of een Domus+ gevestigd kan worden. Domus+ is een concept voor dak- en thuislozen met een verstandelijke beperking. De coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA willen in Haarlem een Domus+ realiseren deze periode. Domus+ zal Haarlem veiliger en socialer maken.

Of aan de Nieuweweg 2 een Domus+ gevestigd zal kunnen worden, zal nader onderzocht moeten worden. In een latere fase zal in de commissie Samenleving een startnotitie besproken worden die moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Er zijn grote zorgen in de buurt over hun veiligheid en woongenot. De PvdA neemt deze zorgen zeer serieus en roept het college dan ook op om goed samen te werken met de buurtbewoners en experts om tot goede randvoorwaarden te komen. Het is belangrijk om positieve en negatieve ervaringen elders in het land met Domus+ goed in kaart te brengen om in Haarlem tot een optimaal resultaat te komen.

De PvdA neemt grote afstand van de ingediende motie van afkeuring ingediend door Jouw Haarlem. Een instrument bedoeld om wanbestuur aan de orde stellen wordt misbruikt voor een politieke discussie.

Maarten Wiedemeijer

Maarten Wiedemeijer

Haarlemmers maken zich zorgen over de toekomst. Komt er nog wel een betaalbare woning? Staat er straks nog wel een leraar voor de klas? Blijft onze planeet nog wel leefbaar? Ik wil een Haarlem waar iedereen zeker kan zijn van een betaalbare woning, gelijke kansen en een duurzame toekomst. Ik ben in 1987 geboren en

Meer over Maarten Wiedemeijer